Aktuality

Společnost FM Logistic zveřejnila své finanční výsledky za rok končící 31. března 2022. Kompletní auditované výsledky jsou k dispozici ve výroční zprávě. FM Logistic dosáhla ve fiskálním roce 2021–2022 tržeb ve výši 1 518 milionů eur, což představuje nárůst o 10,7 % (při konstantních směnných kurzech) oproti předchozímu roku. Tento růst byl způsoben silnou dynamikou omnichannel prodeje, přičemž v nově uzavřených smlouvách se rozšířily aktivity v oblasti e-commerce.

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) činil 31,5 milionu eur. Rok 2021–2022 byl ve znamení významných investic na podporu komplexních projektů v oblasti start-upů a automatizace, jejichž přínosy se budou měřit v dlouhodobém horizontu.

 „Navzdory ekonomickým vzestupům a pádům a napětí v globálních dodavatelských řetězcích společnost FM Logistic opět dokázala svou sílu a odolnost. Srovnatelné tržby vzrostly o 10,7 % a podepsali jsme nové zakázky v hodnotě 262 milionů eur, z nichž 60 % tvořil omnichannel. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout neuvěřitelnou houževnatost našich týmů, které prokázaly i přes několik výluk neochvějné odhodlání dokončit pro naše klienty ty nejsložitější projekty. A konečně rok 2021 byl ve znamení realizace našeho strategického plánu Powering 2030, který je zaměřen na podporu udržitelného omnichannel dodavatelského řetězce pro naše zákazníky. Otázka klimatu se týká každého z nás a my chceme být mezi těmi, kdo se zaslouží o jeho ochranu,“ řekl Jean-Christophe Machet, prezident společnosti FM Logistic.

Vývoj společnosti FM Logistic ve střední Evropě

Tržby společnosti ve středoevropském regionu (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko) rostly na podobné úrovni jako celosvětově, tj. o 10,6 %. Růst obchodu byl zajištěn především rostoucími operacemi v odvětví e-commerce. Počet objednávek, které poskytovatel v tomto sektoru vyřídil, se meziročně zvýšil přibližně o 30 %. Je to důsledek zahájení činnosti pro nové zákazníky, např. pro Yves Rocher, Maxi Zoo v Polsku, a prodloužení smluv se stávajícími zákazníky, např. babymarkt.de a Bauhaus v České republice. Celkový obrat všech nově uzavřených smluv, a to pro všechny produkty poskytovatele (smluvní logistika, omnichannel, doprava, co-packing), činil 62 milionů eur. Zahájení některých operací je však naplánováno až na finanční rok 2022/2023.

Vzhledem k rychlému růstu se zvýšil i počet provozoven, které FM Logistic v regionu provozuje. V loňském roce přibyly další tři: v Lędzinách ve Slezsku, kde provozovatel obsluhuje velkého maloobchodního zákazníka; Wiskitki mezi Lodží a Varšavou – vlastní sklad společnosti, kde byl v únoru letošního roku zahájen logistický provoz a zároveň byla zahájena výstavba dalšího modulu; a Głogów v Dolním Slezsku – investice realizovaná společností Panattoni. Dokončeno bylo také rozšíření skladu FM Logistic v Błonie u Varšavy, který má nyní 85 000 m2 a je největším distribučním centrem pro farmaceutický průmysl ve střední Evropě. O dalších 11 000 m2 byla rozšířena také logistická platforma v Będzinu a v České republice se zdvojnásobila skladová plocha závodu v Lovosicích. Celkem tak FM Logistic ve střední Evropě získala k dispozici dalších 200 000 m2 skladových prostor.

Rostoucí poptávka po omnichannel a urbanistických logistických řešeních

Nové zakázky v hodnotě 262 milionů eur získané v roce 2021/2022 svědčí o dynamice růstu v Evropě a Asii, zejména u mezinárodních zákazníků z oblasti rychloobrátkového zboží. Aby podpořil svůj silný růst, svěřil řetězec obchodů se zvířaty Maxi Zoo společnosti FM Logistic zásobování svých 263 prodejen ve Francii, jakož i přípravu a expedici svých objednávek v rámci e-commerce. Provozovna (57 000 m2) v Savigny-sur-Clairis (Francie) spravuje skladové zásoby 15 000 kusů zboží a ročně vyřídí téměř 5 milionů objednávek, z toho 1,2 milionu objednávek podaných jednotlivci prostřednictvím internetových stránek. Od prosince 2021 spravuje společnost FM Logistic také online objednávky německých a polských zákazníků společnosti Maxi Zoo, přičemž objem objednávek by měl do roku 2022 dosáhnout 3 milionů. Pro tuto činnost bude brzy vyhrazen nový sklad o rozloze 35 000 m2 v polském Głogowě.

Rozmach dodávek do domácností je však doprovázen zvýšeným znečištěním, dopravními zácpami a nedostatkem místních skladovacích prostor. Zvýšila se poptávka po řešeních městské logistiky a Španělsko je v jejím čele:

 • Společnost CITYlogin, která ve Španělsku řídí městskou logistiku, v roce 2021 zdvojnásobila svůj obrat a překročila hranici 600 zaměstnanců. Otevřela pobočky ve třech nových městech, v Barceloně, Huelvě a Badajozu, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 13. Její vozový park se rozrůstá, má více než 370 vozidel, z nichž 120 má alternativní motory.
 • Logistické centrum pod náměstím Plaza Mayor vzniklo ve spolupráci s madridským dopravním úřadem (EMT). Od října 2021 rozváží společnost CITYlogin jménem giganta v oblasti e-commerce zásilky z prostoru o rozloze 200 m2, který se nachází v podzemním parkovišti na slavném náměstí. Sedm elektrických tříkolových vozů Scoobic doručuje zásilky v hlavním městě za méně než dvě hodiny. Uvezou 420 kg zboží a na jedno nabití ujedou 80 km. Elektrické dodávky zásobují minicentrum ze skladu za městem.

Stále udržitelnější a odolnější dodavatelské řetězce

V souladu s ambicemi definovanými ve strategickém plánu Powering 2030 pokračuje společnost FM Logistic v dalším rozvoji udržitelnějších dodavatelských řetězců. Mezi nejvýznamnější úspěchy tohoto roku patří například:

 • V Brazílii společnost FM Logistic podporuje společnost Henkel ve snižování emisí CO2 díky dodávkám elektrickými vozidly ze svého závodu vybaveného solárními panely. Společnost Kraft nahradila plast v obalech. Výsledek: o 94 % méně plastu
  a o 30 % nižší provozní náklady.
 • Stanice na výrobu ekologického vodíku: společnost FM Logistic ve svém logistickém areálu na předměstí Madridu instalovala stanici na výrobu ekologického vodíku, která je poháněna solární energií. Potřebná elektřina pochází z fotovoltaických panelů na střeše budovy. Stanice vyvinutá společností H2B2 dokáže vyrobit až 45 kg zeleného vodíku týdně.
 • Zpráva o dynamickém dopadu: Společnost FM Logistic vyvinula ve spolupráci
  s poradenskou firmou EY nástroj pro podávání zpráv o sociálních
  a environmentálních dopadech své činnosti. Měřením pozitivních a negativních dopadů svých činností chce společnost FM Logistic poskytnout svým zákazníkům, zaměstnancům a partnerům jasné informace, které jim pomohou při rozhodování.

„Je to další krok směrem k udržitelnější logistice a hmatatelná ukázka naší touhy vytvářet pozitivní změny pro naše zaměstnance, zákazníky a společnost,“ dodal Jean-Christophe Machet.

Prognózy na rok 2022/23

Geopolitické a ekonomické napětí, stejně jako inflace, budou mít vliv na provozní příjmy a výnosy. Obchodní model společnosti FM Logistic spolu se silnou obchodní dynamikou a posílenou kontrolou nákladů však umožní skupině zmírnit dopady a zachovat plán v rámci projektu Powering 2030.

Zdroj: FM Logistic