Aktuality

Přepravní společnost VCHD Cargo oznámila předběžné výsledky svého hospodaření v roce 2021. Tržby skupiny vystoupaly na více než jednu miliardu korun. V České republice VCHD Cargo zaznamenala 17procentní růst, v Německu společnost dosáhla téměř 60procentního nárůstu tržeb. Německá přepravní společnost Völker Logistik jako loňská akvizice VCHD Cargo vykázala tržby ve výši 97 milionů korun. Celkem skupina VCHD Cargo v loňském roce realizovala více než 38 400 přeprav do více než 4 800 destinací v celé Evropě.

Společnost VCHD Cargo v předchozích letech posilovala po personální stránce s cílem zvýšení tržního podílu v České republice a Německu, jako největším evropském logistickém trhu. V roce 2021 pak navzdory rozkolísanému trhu s přepravami sklízela úspěchy své strategie růstu. V České republice činily její tržby 853 milionů korun. Tohoto 17procentního růstu společnost docílila díky novým akvizicím, získala zakázky od balíkových providerů i výrobních společností. Zároveň rostla společně se svými stávajícími zákazníky, zejména v logistickém sektoru.

„Rok 2021 i nadále ovlivňovaly dopady koronavirové krize a my jsme rádi, že se nám i navzdory tomu podařilo docílit tak dobrých hospodářských výsledků,“ řekl Per Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, a dodal, „především nás těší, že se nám i přes nepříznivé podmínky na trhu práce podařilo při takovém růstu udržet vysokou kvalitu našich služeb. Věřím, že za to vděčíme našemu rodinnému přístupu k podnikání i k našim zaměstnancům a také dlouhodobě orientované obchodní strategii.“

V Německu se společnosti podařilo dosáhnout enormního nárůstu obratu ve výši 59 procent na celkových 73 milionů korun prostřednictvím dceřinné společnosti VCHD Cargo GmbH. O vysoký dvouciferný skok v tržbách se postaral organický růst v podobě nových zakázek především v oblasti přepravy výměnných nástaveb. S pozitivními hospodářskými výsledky uzavřela rok i nová akvizice VCHD Cargo, německá společnost Völker Logistik, která docílila tržeb ve výši 97 milionů korun.

„Německo je pro nás dalším strategickým trhem, kam jsme před dvěma lety vstoupili založením dceřinné společnosti,“ uvedl Petr Kozel. „Integrace rodinné přepravní firmy Völker Logistik v loňském roce nám navíc umožňuje nabízet německým zákazníkům ještě další služby, zejména potom v oblasti německých regionálních přeprav.“

Investice do techniky i lidských zdrojů

Společnost VCHD Cargo v roce 2021 investovala do rozvoje poboček, vozového parku a do svých zaměstnanců. Na pobočce v Havlíčkově Brodu byla dokončena přestavba administrativních prostor a zázemí pro zaměstnance a byly provedeny venkovní úpravy prostor kolem pobočky. Na centrále společnosti v Kladně bylo vybudováno nové parkoviště pro kamiony. Podstatná část investic VCHD Cargo byla určena i do obnovy vozové flotily. Společnost v loňském roce pořídila 71 nových vozidel v celkové hodnotě 5 milionů eur a poprvé zahrnula do vlastní flotily také výměnné nástavby.

„Každý měsíc realizujeme více než 3 200 přeprav a garantujeme doručení do 24/48 h do téměř jakékoliv destinace v Evropě. Potřebujeme tedy spolehlivou techniku,“ vysvětlil Petr Kozel. „Proto udržujeme průměrné stáří našich vozidel okolo 3 let. Čipová krize a velmi dlouhé dodací lhůty nákladních vozidel nám však v loňském roce proces obnovy vozové parku významně ztížily.“

Investiční strategie VCHD Cargo v loňském roce zahrnovala i digitalizaci procesů s cílem snížit administrativní zátěž svých zaměstnanců, především řidičů, a díky získávání kvalitních dat dále zlepšovat plánování přeprav i komunikaci se zákazníky.

I rok 2022 bude pro VCHD Cargo rokem investic. Společnost bude v tomto roce dále rozvíjet oblast přepravních i spedičních služeb a pokud to z pohledu disponibility vozidel a dodacích lhůt bude možné, pořídí dalších desítky nových tažných a přípojných vozidel. V plánu je také další podpora zaměstnanců. „I v letošním roce budeme investovat do našich lidí,“ zdůraznil Petr Kozel a dodal, „chceme, aby se u nás cítili dobře, respektujeme skutečnost, že zejména řidiči vykonávají náročné povolání, a budeme se i nadále snažit jim jejich práci usnadňovat a vytvářet pro výkon práce komfortní podmínky. Podporovat budeme i jejich vzdělávání.“

Zdroj: VCHD Cargo