Aktuality

Společnost SG Equipment Finance (SGEF), dceřiná společnost KB, uzavřela v roce 2023 nové smlouvy o financování dopravní techniky včetně letecké v objemu 7,8 miliardy Kč. Ve srovnání s rokem 2022 to znamená nárůst o 30 %.

V segmentu silniční a železniční dopravní techniky činil meziroční nárůst objemu nově financovaných kontraktů 11 %, což je výrazně více ve srovnání s růstem celého trhu, který činil 3 %. SGEF tak upevnil svou přední pozici na českém trhu, na celkovém financování dopravní techniky v ČR se v loňském roce podílel 21 % (zdroj: údaje České leasinové a finanční asociace ČLFA). Portfolio financovaných dopravních prostředků je přitom velmi pestré – od silničních nákladních vozidel a dodávek, přes tahače a návěsy, pracovní vozidla či autobusy, drážní vozidla až po leteckou techniku.

„Z dat za rok 2023 vyplývá, že hlavními tahouny růstu objemu financování byla silniční nákladní doprava, především tahače a nákladní automobily. Oba typy rostly dvouciferným tempem a dohromady tvořily takřka polovinu objemu nově financovaných dopravních prostředků. To může být dobrý signál pro další vývoj ekonomiky. Hospodářství, které přepravuje více nákladu a zboží a potřebuje další techniku pro uspokojení růstu poptávky po přepravě, signalizuje očekávaný nástup ekonomické konjunktury“, řekl Libor Košíček, obchodní ředitel SGEFu pro segment dopravy.

Zdroj: SGEF

Ilustrační foto: Josef Žambůrek