Aktuality

Společnost Emirates se stala průmyslovým partnerem projektu Aviation Impact Accelerator (AIA) sídlícím na Univerzitě Cambridge. Nové partnerství stvrdila investicí ve výši 200 milionů USD z jejího Fondu udržitelnosti do výzkumných a vývojových projektů zaměřených na snižování dopadu fosilních paliv v komerční letecké dopravě. Iniciativu AIA vede Whittleova laboratoř při Univerzitě v Cambridge a Institut pro udržitelný leadership (CISL).

Partnerství má za cíl podnítit spolupráci, poskytnout potřebná data pro nástroje AIA, které zkoumají dopad na klimatické změny, podpořit práci na modelování dat a aktivně se angažovat v projektech zaměřených na snižování globálních emisí v letectví. Emirates se připojila k významným průmyslovým partnerům jako Boeing, Rolls-Royce, RAF, IATA, 4Air či Flexjet. Modelovací kapacita AIA je výsledkem spolupráce mezi Bennett Innovation Lab (novou inovační laboratoří zřízenou jako součást New Whittle Laboratory) a CISL, jejímž cílem je hledat způsoby, jak urychlit „zelené“ letectví.

Zdroj: Emirates