Aktuality

Udržitelnost je přirozenou součástí moderní logistiky. Ekologická řešení totiž nejsou jen marketingovou fasádou, ale reálně šetří peníze. V oblasti logistiky znamenají investice do ekologického pohonu vozidel, snižování tepelných úniků při přepravě a skladování nebo úsporných druhů osvětlení významné úspory v provozních nákladech.

Dopad nákladní dopravy na životní prostředí je bezpochyby významný a logistické společnosti se jej snaží snižovat nejen prospěšnými aktivitami, jako je například vysazování stromů, ale zejména optimalizací svého provozu. Přínos těchto opatření pro ochranu přírody je masivní a firmám se vyplatí, protože se ekologická řešení promítají do jejich finanční výkonnosti.

„Ekologie a správné hospodaření jdou ruku v ruce. Zaměřujeme se třeba na omezení jízd naprázdno. Příkladem je, když stejné vozidlo po dodání zboží vyzvedne při cestě zpět další zakázky s rozvozem v následující dny dle přání našich zákazníků. Pokud by dispečer neměl dostatek zakázek ke svozu, naplánuje například svoz prázdných palet od odběratelů, právě z důvodu eliminace nevytížených kapacit vozů v obou směrech jízdy, čímž eliminuje i prázdné kilometry. To snižuje náklady na dopravu a urychluje procesy v dodavatelském řetězci. Naši řidiči také absolvují školení ekologické jízdy,“ popisuje Michaela Dražanová, Fresh Logistics Director Raben pro Českou republiku a Slovensko.

Kromě optimálního využití kapacit vozidel se Raben snaží pečlivě plánovat trasy tak, aby byl počet najetých kilometrů co nejnižší. Nejnáročnější plánování vyžaduje přeprava čerstvých potravin, u kterých je potřeba udržovat optimální teplotu, navíc mají krátkou trvanlivost. Služba Fresh Logistics od Raben využívá efektivní plánovací systém k optimálnímu využití kapacit vozidel a pravidelně obnovuje svůj vozový park tak, aby zaručil kvalitu poskytovaných služeb.

Zdroj: LESENSKÝ.CZ