Aktuality

Firma DPDgroup získala oficiální vědecké potvrzení svého závazku udržitelnosti od přední vědecké nezávislé iniciativy SBTi (Science Based Targets initiative), jejíž spoluzakladateli jsou UN Global Compact a Světový fond na ochranu přírody. Iniciativa je široce uznávána pro svá hodnocení a podporu cílů firem v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na základě vědeckých poznatků o klimatu.

Jaké jsou vědecky ověřené cíle? Krátkodobý znamená snížit emise skleníkových plynů o 43 % do roku 2030 (vs. 2020). Dlouhodobý si stanoví snížit emise skleníkových plynů o 90% do roku 2040 (vs. 2020). Vědecky podložený cíl zavazuje k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů (tzv. net-zero) do roku 2040, včetně kompenzace zbývajících 10 %. 

Jak toho DPDgroup dosáhne? Změny proběhnou ve všech oblastech od první do poslední míle (doručení koncovému zákazníkovi) v rámci celého hodnotového řetězce, včetně subdodavatelů. Důležitou součástí celého řetězce změn je především elektrifikace vozových parků a využití dalších alternativních zdrojů jako je bioplyn nebo vodík. V rámci měst se pak zapojí větší množství cyklo a pěších kurýrů. V Praze již fungují úspěšně více než dva roky nízkoemisní cyklodepa na Smíchově a Florenci, z nichž jedno ušetří 8 – 10 tun CO2e za rok.

V Česku bude zavedena plně nízkoemisní (převážně elektrifikovaná) přeprava v Praze a Ostravě již do konce roku 2025. Kompletně dojde k elektrifikaci dodávek v celé Evropě (DPDgroup) do roku 2035.

Zdroj: DPDgroup