Aktuality

Nezávislá technologická služba Balikobot.cz zrealizovala rychlý průzkum mezi dopravci, který zjišťoval aktuální stav české logistiky navázaný na opatření Vlády ČR v souvislosti s druhou vlnou koronaviru.

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že čeští dopravci se dokázali po jarní zkušenosti na možnou druhou vlnu pandemie velmi dobře připravit, zavedli přísná bezpečnostně hygienická opatření a většinu kancelářských pozic přesunuli na home office bez dopadu na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, jsou tak dostatečně připraveni zvládnout tradiční předvánoční nápor. S příchodem vánoční špičky dochází ke každoročnímu zvýšení objemu posílaných zásilek, který už nyní dosahuje u některých dopravců rekordních objemů.

Kurýři dopravců jsou proškoleni, jak chránit sebe i zákazníky při doručování, používají ochranné pomůcky, roušky a rukavice, dezinfekční prostředky a nepřetržitě dbají na dezinfekci rukou, scannerů a vozidel, někteří dopravci instalovali na klíčových místech desinfekční brány a zavedli bezkontaktní alternativu předávání zásilek bez podpisu.  V souvislosti se snížením cestovního ruchu ve velkých městech, omezením provozů v oblasti gastronomie a s přemístěním zaměstnanců z kanceláří na home office, dochází k poklesu přeprav v režimech D+0. Díky rostoucí poptávce po doručení zboží z e-shopů naopak roste počet zásilek v režimech D+1.

„U našich klientů již zaznamenáváme zvýšení objemu posílaných zásilek. Pokud srovnáme letošní říjen vs. září, tak se v říjnu poslalo o 18,5 % více zásilek. Za říjen jsme zaznamenali v Balíkobotu také absolutní rekord, kdy přes nás prošlo celkem 1,8 milionu zásilek. Tyto nárůsty potvrzují i jednotliví dopravci, které jsme v průzkumu oslovili, aby nám odpověděli na otázky týkající se druhé vlny koronaviru a aktuálního stavu jejich společností, řekl Martin Šauer, CEO nezávislé služby Balíkobot. „V Balíkobotu jsme na tuto vlnu a vánoční nápor dostatečně připraveni. Rozšířili jsme všechna oddělení tak, abychom zvládli zvýšený zájem nových klientů a hlavně garantovali dostupnost naší služby stávajícím. Dbáme také na bezpečnost našich zaměstnanců, proto pracujeme už několik týdnů v režimu home office.“

Zdroj: Balíkobot