Aktuality

Společnost DB Schenker uzavřela dohodu s MSC (Mediterranean Shipping Company), největší rejdařskou společností na světě, o zakoupení 12 000 tun biopaliv druhé generace. Logistický provider využije tyto kapacity ve svém širokém portfoliu produktů námořních přeprav v režimu FCL, LCL nebo kontejnerů s řízenou teplotou. Smlouva uzavřená mezi spediční firmou a rejdařskou společností je první svého druhu. DB Schenker tímto krokem výrazně posílí svou nabídku udržitelných přeprav a již letos bude moci přepravit přibližně 30 000 standardních kontejnerů (TEU) s výrazně sníženými emisemi.

Zmiňovaná dohoda o využití biopaliv druhé generace získaných z použitého kuchyňského oleje namísto konvenčních pohonných hmot používaných v námořních přepravách představuje jeden z největších obchodů mezi spediční a rejdařskou společností. 12 000 tun biopalivových složek se smíchá ve 20 až 30procentním poměru s konvenčním fosilním palivem pro námořní lodě, což ve výsledku umožní vytvořit přibližně 50 000 tun smíšených biopaliv pro kontejnerové lodě společnosti MSC. Díky této dohodě může DB Schenker nabídnout svým zákazníkům námořní přepravy se snížením emisí CO2 až o 84 % v porovnání s fosilními palivy.

Zdroj: DB Schenker