Aktuality

Společnost GEFCO, evropský lídr v segmentu integrované logistiky pro automobilový průmysl, včetně logistiky hotových vozů (Finished Vehicle Logistics), a top 10 poskytovatel řešení multimodálních dodavatelských řetězců, dnes zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2020.

Skupina GEFCO vygenerovala v průběhu roku 2020 výnosy ve výši 3,8 miliardy eur, což představuje 19,7% pokles oproti stejnému období za rok 2019 (-17,3% LFL). Navzdory zdravotnické krizi a lockdownům během 1. poloviny roku 2020 dosáhla společnost GEFCO Group výrazného recurring EBIT ve výši 140,3 mil. eur, s marží ve výši 3,7 %, což znamená pokles o pouhých 60 bps ve srovnání s rokem 2019. Tato solidní hodnota recurring EBIT byla podpořena:

  • důslednou kontrolou nákladů ve všech úrovních a s tím souvisejícími úsporami,
  • omezením nákladů na služby třetích stran o 667,4 mil. eur, což dokládá smysl našeho light-assets obchodního modelu,
  • obnovou byznysu během 3. a 4. čtvrtletí roku 2020, kdy 4. čtvrtletí bylo z hlediska provozního zisku nejlepším posledním kvartálem roku v celé historii společnosti GEFCO.

Kromě provozního zisku vykazovala společnost GEFCO přísnou správu provozního kapitálu a selektivních kapitálových výdajů, což podpořilo generování hotovosti a vedlo k rekordním hodnotám cash flow, v hodnotě bezmála 285 mil. eur (+70 mil. eur oproti roku 2019).

K 31. prosinci 2020 těžil čistý finanční dluh skupiny GEFCO z těchto rozhodnutí a vznikla dostatečná rezerva likvidity, což vedlo k nízké hladině čistého dluhu na úrovni 150 mil. eur ve srovnání s 347,7 mil. eur k 31. prosinci 2019. 

Zdroj: GEFCO