Aktuality

V provozu DHL v Syrovicích je od března využíván první autonomní manipulační vozík značky Agilox od společnosti 4IGV. Jeho implementace koresponduje se strategií DHL spočívající v automatizaci intralogistiky. Inteligentně naváděný bezobslužný vozík Agilox převáží palety z příjmové zóny před skladové regály, kde je k dalšímu zaskladnění odebírá systémový vozík. Zautomatizování této činnosti firmě ušetřilo dva pracovníky ve skladu, kteří aktuálně vykonávají složitější úkoly s větší přidanou hodnotou.

„Postupně se jednotlivé skladové úkony snažíme automatizovat. Automatizace v rámci interní logistiky totiž přináší zvýšení efektivity, navíc řeší problém s nedostatkem pracovních sil na trhu práce. Autonomní vozík Agilox od společnosti 4IGV pro nás má také výhodu v tom, že mu k jeho činnosti stačí načtení mapy skladu, nepotřebuje tedy žádné značky a pásky na podlaze, podle kterých by se pohyboval,“ popisuje Ondřej Weiss, Operations Manager společnosti DHL, který má v distribučním centru Syrovice na starost zajištění skladování pro společnost TE Connectivity.

Inteligentní vozík Agilox zajišťuje efektivní skladování

Ondřej Weiss

Vozík Agilox využívá čtečku kódů. Díky tomu ví, kam má danou paletu z příjmové zóny odvézt. „Výhodou autonomního vozíku je, že je schopen si naskenovat předdefinované lokace a pozná, zda na dané pozici je nebo není paleta k vyzvednutí a jestli na lokaci, kam má paletu odvézt, je volné místo nebo obsazená plocha. V případě, kdy je místo obsazeno, odveze Agilox paletu do takzvané errorové zóny,“ říká Ondřej Weiss a doplňuje, že velkou výhodou Agiloxu od společnosti 4IGV je, že nepotřebuje implementovat žádný systém, jde o autonomní stroj, který má systém uvnitř sebe. „U jiných autonomních strojů je většinou potřeba, pokud jich pořizujete více, mít nějaký řídicí systém, který stroje navzájem koordinuje. To u Agiloxů od firmy 4IGV není potřeba, protože díky jejich vlastnímu systému jednotlivé stroje spolu navzájem komunikují. Tím tedy může firma ušetřit náklady za systém. Úkol vykoná ten vozík, který je k místu manipulace nejblíže, přepravy palet jsou tedy efektivní. Agilox je skutečně v tomto skvělý. Jeho ovládání je intuitivní, uživatelsky jednoduché,“ konstatuje Ondřej Weiss a dodává, že ovládání Agiloxu je graficky přehledné, zahrnuje grafické znázornění layoutu, ve kterém se pohybuje. Na počítači, v mobilu či na tabletu management skladu jasně vidí, kde se právě Agilox nachází, může přidávat nebo odebírat jednotlivé pozice, něco mu zakázat a podobně.

Automatizovaný převoz palet, dobíjení v mezičasech

„Vozík Agilox je spuštěn na automat. Pokud nemá zrovna práci, zajede se sám dobít. Nastavili jsme ho tak, že každých patnáct minut objede pickup zónu, kde vyzvedává palety k převozu. Když potřebujeme něco změnit, jednoduše přes uživatelské rozhraní sami provedeme úpravu,“ uvádí Ondřej Weiss. Zmínil také, že když se vozík z nějakého důvodu na trase zablokuje, okamžitě odešle na definované adresy e-mail s aktuální notifikací obsahující přesné informace. Společnost DHL v Syrovicích do budoucna plánuje automatizovat vychystávání zakázek pro nakládku.

Pomocník pro opakující se přepravy ve skladech

Vozíky Agilox od firmy 4IGV se vyplatí všude tam, kde jsou v rámci manipulace ve skladech vykonávány opakující se přepravy. „Automatizace v podobě našich vozíků Agilox zefektivňuje procesy přepravy a skladování, zlepšuje ziskovost i konkurenceschopnost, zvyšuje také bezpečnost a pomáhá překonat problémy s nedostatkem pracovních sil,“ sděluje Marek Maťovčík, jednatel společnosti 4IGV. „První vozík se v provozu osvědčuje. V případě navýšení objemů je možné, že pořídíme ještě jeden autonomní vozík Agilox,“ doplňuje Ondřej Weiss.

Zdroj: 4IGV