Aktuality

Prodloužené produkční cykly, použité stroje v prémiové kvalitě, trvalá udržitelnost a cirkulární koncepce – témata, kterým se v nedávné minulosti věnovala velká pozornost napříč různými obory, je pro hamburského specialistu na intralogistiku, společnost STILL, samozřejmostí již 35 let. Přirozeně se pojí s řešeními zaměřenými na zákazníka a vysokou zodpovědností za využívání zdrojů. Se čtyřmi repasními centry v Evropě dnes STILL pomáhá do nového života přibližně 8 000 vozíkům ročně. Číslo každým rokem roste.

Když profesionálně repasovaný vysokozdvižný vozík opustí repasní centrum STILL, je od nového stroje pouhým okem téměř k nerozeznání. Také v zátěžovém testu jen stěží rozeznáme jakýkoliv rozdíl. Není tedy divu, že trh s použitými stroji stále roste a pořízení použitého vozíku představuje pro stále větší počet firem atraktivní alternativu. Vedle ekonomických úvah zde hrají stále větší roli aspekty disponibility, ale především udržitelnosti, zodpovědného využívání zdrojů a snížení vlastní uhlíkové stopy. Protože vedle velkých témat současnosti, jako jsou alternativní energetické systémy, recyklace a cirkulární koncepce vývoje, je důležitým pilířem udržitelných koncepcí logistiky budoucnosti také repasování manipulační techniky a tím opětovné využívání komponent a surovin.

35 let zkušeností a rostoucí síť repasních center
Společnost STILL již na konci 80. let minulého století začala repasovat použité stroje podle jednotných standardů kvality a nabízet je znovu zákazníkům. Společnost k těmto účelům vybudovala v Evropě vlastní síť repasních center a postupně ji rozšiřuje. V roce 2008 vzniklo první takové centrum STILL ve Stuhru u Brém, v roce 2014 následovalo další v polské Rokietnici a v roce 2017 v Lainate blízko Milána. Teprve před několika dny otevřelo brány čtvrté repasní centrum v tureckém Çerkezköy. Technickou a optickou generální opravou tak projde ročně až 8 000 vozíků, které se pak vracejí do prodejní organizace společnosti STILL. V rámci Evropy mohou zákazníci vybírat z přibližně 25 000 repasovaných vozíků v prémiové kvalitě – rychle, a dokonce online.


Chytrá alternativa: Na míru šitá řešení díky použitým prémiovým vozíkům
Trh s použitými vysokozdvižnými vozíky a skladovou technikou již řadu let kontinuálně roste. Přispívá k tomu rostoucí nabídka, která je podmíněná především stále rostoucím tržním segmentem leasingu, a citelně roste i poptávka. Z pohledu zákazníků to není nic překvapivého, myslí si Frank Müller, Senior Vice President STILL Brand Management: „Jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska má pořízení použitých a kompletně repasovaných strojů pro stále větší skupinu našich zákazníku smysl, nemusí to být vždy nový stroj,“ vysvětluje. „Společnost STILL je známá tím, že nabízí zákazníkům individuální a na míru šitá řešení. A sem definitivně patří i kvalitně repasované vozíky. S dlouholetými zkušenostmi, propracovanými procesy a předvídatelně naplánovanými kapacitami pro repasování v rámci celé Evropy udává STILL i v této oblasti v intralogistice směr a je pro své zákazníky spolehlivým, inovativním partnerem.“

Motivace zákazníků společnosti STILL, aby se rozhodli pro použitý vozík, mohou být velmi odlišné. Velkou cílovou skupinou jsou malé a střední firmy a firmy s menším objemem přepravních úkolů a kratšími dobami nasazení vozíků, které mají zároveň vysoké nároky na kvalitu a servis. Nákup repasovaného vozíku STILL jim nepřináší jen garantovanou kvalitu výrobce, ale také široký a kvalifikovaný servis společnosti STILL, a to za atraktivní cenu a při okamžité dostupnosti.

Ale i zákazníci společnosti STILL s velkými flotilami a intenzivním nasazením sázejí v rámci smíšených flotil ve stále větší míře na použité stroje. Zejména přepravní úkoly, které neznamenají nepřetržité nasazení, například nakládání a vykládání nákladních automobilů, mohou velmi dobře zvládat použité stroje. Vedle finančních aspektů zde hrají roli z velké části ekologické důvody. Podpora delších produkčních cyklů, ochrana cenných zdrojů a průkazné snížení vlastní uhlíkové stopy jsou dnes pro mnoho firem velmi důležité, pokud nejsou dokonce součástí vlastních „povinností“.

„Smíšené flotily složené z nových a repasovaných prémiových vozíků jsou pro mnoho našich zákazníků vysoce atraktivní možností, jak chytře spojit efektivitu a zodpovědnost, a to bez kompromisů na jedné nebo druhé straně,“ vysvětluje Frank Müller.


Vysoká kvalita repasovaných vozíků a servis na úrovni nových strojů

Nepostradatelnými předpoklady pro úspěšné obchodování s použitými stroji jsou vysoká kvalita repasovaných vozíků a obsáhlý servis na úrovni nových strojů. Pro zajištění prémiové kvality a pro vysokou disponibilitu a transparentnost zavedla společnost STILL již v roce 2003 celoevropskou jednotnou klasifikaci svých použitých strojů. Rozděluje vozíky podle kritérií technika, záruka, vzhled, stáří a stav baterie do kategorií Bronzová, Stříbrná a Zlatá a definuje podle standardizovaných procesů příslušnou repasi. „Pro mnoho našich zájemců o použité stroje je ideálním vyvážením vysokých standardů kvality a znatelných finančních úspor kategorie Stříbrná,“ popisuje Frank Müller kategorizaci. Vozík této klasifikace je kompletně technicky prověřený a po generální opravě s použitím originálních dílů STILL, vyčištěný, opravený a nalakovaný. Díky profesionálnímu repasování baterií garantuje společnost STILL pro elektrické vozíky kategorie Stříbrná výkon baterie minimálně 70 procent, v kategorii Zlatá dokonce 100 procent.

A i v oblasti servisu se zákazníci v segmentu použitých strojů mohou spolehnout na obvyklou kvalitu STILL. Kompletní spektrum servisních služeb STILL platí i pro použité stroje – od dostupnosti náhradních dílů až po preventivní cykly údržby pro zajištění maximální flexibility a disponibility.

Zdroj: STILL