Aktuality

Společnost DHL Supply Chain zavádí globální zásady zelené dopravy a svými budoucími investicemi signalizuje klíčový krok k dekarbonizovaným přepravním řešením. Hlavním cílem je významné snížení emisí oxidu uhličitého v souladu s koncernovým plánem trvalé udržitelnosti.

Přepravní služby jsou jedním z největších zdrojů emisí této společnosti DHL Supply Chain. Ta proto usiluje o stanovení standardu pro zelenější budoucnost. Přijaté zásady poskytují vodítko při výběru nejvhodnějších zelenějších alternativ na základě faktorů, jakými jsou dostupnost, infrastruktura a náklady na trh.

DHL Supply Chain v prvním kroku vymění 2 000 vozidel s konvenčními spalovacími motory za zelenější alternativy včetně pohonu na hydrogenovaný rostlinný olej, bioplyn, elektřinu nebo vodík. Společnost se zavázala, že dodatečnou investicí 200 milionů eur do alternativ fosilních paliv v průběhu nadcházejících tří let sníží emise CO2 o téměř 300 000 tun, což znamená rozhodný krok k ekologické udržitelnosti a nižším emisím oxidu uhličitého. Přínosy těchto opatření jsou ekvivalentem kompenzace emisí CO2 vypuštěných v průběhu jednoho roku 2 200 nákladními vozidly, z nichž každé ujede denně vzdálenost 500 kilometrů.

Zdroj: DHL Supply Chain