Aktuality

Společnost DHL byla ve zprávě Magický kvadrant pro nezávislé poskytovatele logistických služeb 2024 označena za lídra. Společnost Gartner poskytuje vedoucím pracovníkům a jejich týmům prakticky využitelné, objektivní poznatky. Její odborné poradenství a nástroje umožňují rychlejší, prozíravější rozhodování a přesvědčivější výkony při uskutečňování priorit, které jsou z hlediska mise příslušné organizace zásadní. Již podeváté byla společnost DHL ve výzkumu zastoupena dvěma obchodními jednotkami, DHL Supply Chain a DHL Global Forwarding.

Oscar de Bok, globální generální ředitel společnosti DHL Supply Chain, nabyl přesvědčení o tom, že DHL vynesly postavení lídra ve zprávě Magický kvadrant pro nezávislé poskytovatele logistických služeb 2024 diverzifikované produktové nabídky společně s úsilím o urychlenou digitalizaci a se zaměřením na trvalou udržitelnost. Společnost DHL dosáhla ve zprávě pro rok 2024 nejvyššího hodnocení z hlediska ucelenosti své vize a schopnosti ji uskutečňovat.

Zdroj: DHL