Aktuality

Společnosti DHL Express a World Energy podepsaly dlouhodobou strategickou dohodu o urychlení dekarbonizace letecké logistiky prostřednictvím nákupu cca. 668 milionů litrů paliva pro udržitelné letectví prostřednictvím certifikátů udržitelného leteckého paliva (SAFc). Sedmiletá smlouva s platností do roku 2030 je jednou z nejdelších a největších dohod SAFc v leteckém průmyslu k dnešnímu dni.

Očekává se, že díky této dohodě se zredukuje cca. 1,7 milionu tun emisí oxidu uhličitého za životní cyklus leteckého paliva – to odpovídá přibližně 77 000 ročním pohybům letadel DHL Express v Americe za celý rok uhlíkově neutrální. Tato dohoda je dalším důkazem ambiciózního plánu udržitelného rozvoje skupiny DHL Group, jehož cílem je snížení ročních emisí skleníkových plynů skupiny pod 29 milionů tun CO2e v roce 2030 ve scope 1, 2, 3.

Zdroj: DHL