Aktuality

Logistická společnost DB Schenker pomáhá chránit přírodu na Křivoklátsku. Dlouhodobě o ní pečuje za aktivní účasti svých zaměstnanců. Letos se dobrovolníci z DB Schenker vydali do přírodní rezervace Prameny Klíčavy. V místních hlubokých lesích se nachází zachovalé lužní olšiny a rašeliniště, která jsou domovem pro vzácné mokřadní rostliny a živočichy. Aby tato lokalita nezarůstala trávou, ostřicí a náletovými dřevinami, je potřeba jí pravidelně čistit a sekat. Akce je jednou z mnoha, kterou společnost pořádá v rámci projektu DB Schenker Green Days.

Zaměstnanci DB Schenker z centrály v Rudné si oblíbili Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko, a proto se tam každoročně vydávají pomáhat. Tradiční akce probíhá ve dvou obdobích, buď na podzim, nebo na jaře. V minulých letech dobrovolníci DB Schenker pomohli s úklidem odpadu po neukázněných návštěvnících podél řeky Berounky, výsadbou aleje lip srdčitých, čištěním lesa od polomů, při zpevnění turistických cest nebo opravách naučných stezek. V loňském roce se ve spolupráci se správou CHKO postarali o údržbu nejzachovalejší květnaté louky na Křivoklátsku v blízkosti Národní přírodní rezervace Týřov, kde s pomocí rýčů a krumpáčů odstraňovali nepůvodní druhy šťovíků a dalších rostlin. Vykopali tak několik stovek těchto rostlin, aby louka mohla na jaře opět vykvést ve své plné kráse.

Zdroj: DB Schenker