Aktuality

Společnost DB Schenker v Norsku představila plán na provozování inovativní pobřežní kontejnerové lodě s nulovými emisemi AutoBarge 250 Coast Feeder. Plně elektrické plavidlo, které je díky unikátnímu designu prvním svého druhu na světě, poslouží přepravě zboží norské nábytkářské společnosti Ekornes ASA.

Ambicí projektu, na kterém se kromě DB Schenker a Ekornes podílí konstruktér lodí Naval Dynamics spolu s technologickými společnostmi KONGSBERG a Massterly, je nahradit tradiční zásobovací plavidla používaná podél úseku norského pobřeží kolem Ikornnes a Ålesundu. Elektrická loď bude operovat mezi vlastním přístavem Ekornes, Ikornnes, a přístavem Ålesund, který patří k hlavním námořním přístavům v Evropě. Loď urazí trasu dlouhou 43 km (23 NM) během tří hodin rychlostí 7,7 uzlů.

Nová autonomní a elektrická kontejnerová loď je 50 metrů dlouhá a unese 300 tun nákladu. Je navržena na krátké vzdálenosti a využívá koncept NDS AutoBarge 250. Od kýlu nahoru je stavěná pro autonomní provoz s nulovými emisemi. Plavit se bude bez posádky, ale to neznamená, že by zůstala bez dohledu. Monitorovat a řídit ji budou pracovníci vzdáleného operačního střediska (ROC) společnosti Massterly, jehož členy týmu jsou certifikovaní navigátoři a námořní inženýři. Má se za to, že plánované řešení obousměrné datové komunikace mezi plavidlem a řídícím střediskem může pro sektor námořní nákladní dopravy znamenat významnou změnu.

Výhody projektu, který je zatím ve fázi studie, zahrnují nulové emise, rychlejší a efektivnější dopravu a snížení provozu na silnicích. Jelikož představuje možnou cestu ke klimatické neutralitě, je společným zájmem všech zúčastněných stran po zvládnutí zkušebního provozu získat souhlas Norského úřadu pro námořní dopravu a případně dosáhnout na vládní pobídky na podporu udržitelnosti a nových technologií.

Zdroj: DB Schenker