Aktuality

Společnosti DB Schenker a Volvo Cars navázaly partnerství s cílem dekarbonizovat námořní přepravy. Po moři přepraví 12 000 standardních kontejnerů (TEU) s náhradními díly a využijí k tomu biopaliva druhé generace typu metylester použitých kuchyňských olejů. Předpokládaná úspora emisí CO2 je až 84 % na jeden kontejner. Pravidelná linka mimo jiné představuje posílení přeprav mezi výrobním závodem Volvo Cars v Göteburgu a přístavy na východním pobřeží USA.

„Těší nás, že se k nám na cestě k čistější logistice připojuje tak významná značka, jako je Volvo Cars. Naším závazkem je podporovat zákazníky v jejich snahách o redukci Scope 3[1] emisí pocházejících z dopravy a distribuce. Vytvářet udržitelné dodavatelské řetězce se nám podaří pouze tehdy, pokud budou objednavatelé přeprav a logistické firmy úzce spolupracovat,“ komentuje partnerství Thorsten Meincke, Global Board Member pro Air & Ocean Freight v DB Schenker.

„Ve Volvo Cars se snažíme dekarbonizovat náš dodavatelský řetězec. Silná partnerství s poskytovateli logistických služeb jsou rozhodující pro vytváření možností, jako je využívání obnovitelných paliv pro námořní přepravu. Hledáme způsoby, jak udržitelná řešení posouvat dál a chceme inspirovat i další výrobce automobilů, abychom zvýšili poptávku po uhlíkově efektivní námořní dopravě,“ dodává Javier Varela, COO a Deputy CEO společnosti Volvo Cars.

Biopalivo je certifikováno třetí nezávislou stranou, protože je vyrobeno z recyklovaného kuchyňského oleje. Nemusí se tak pěstovat technické plodiny, které by zabíraly půdu těm potravinovým. I proto biopalivo dle směrnic Evropské unie o obnovitelných zdrojích energie (RED) má menší dopad na životní prostředí. Pokud nebude při konkrétní přepravě pro Volvo Cars biopalivo k dispozici, využije se příště pro přepravu jiného zákazníka a přidělí se výrobci aut pomocí metodiky mass-balancing. Tuto metodu pravidelně kontroluje nezávislá strana a zajišťuje, že celkové snížení fosilních paliv odpovídá skutečné spotřebě na kontejnerových lodích.

Zdroj: DB Schenker


1 Nepřímé emise skleníkových plynů vznikající v širším hospodářství. Neprodukuje je sama společnost a nejsou výsledkem činností z aktiv, která vlastní nebo kontroluje, ale z těch, za které je nepřímo zodpovědná na vyšších a nižších úrovních svého hodnotového řetězce.