Aktuality

Mezinárodní logistický provider DACHSER bude od začátku příštího roku na celém světě odebírat energii výhradně z obnovitelných zdrojů. Kromě toho společnost zčtyřnásobí množství vlastní zelené elektřiny vyrobené prostřednictvím fotovoltaických systémů.

DACHSER bude od 1. ledna 2022 na celém světě odebírat výhradně elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Tím společnost se 387 vlastními pobočkami ve 42 zemích světa zvýší podíl odebrané zelené energie z dosavadních 60 na 100 procent. V Německu a Nizozemí tato rodinná společnost přešla plně na zelenou energii již dříve. Kromě toho DACHSER významně rozšíří vlastní výrobu obnovitelné energie a v první fázi nyní investuje do nové výstavby a dalšího rozšíření fotovoltaických systémů na střechách svých evropských logistických nemovitostí a administrativních budov. Do roku 2025 se jeho současná kapacita navýší více než čtyřnásobně na více než 20 000 kWp instalovaného výkonu.

„Realizujeme dva základní kameny naší strategie pro ochranu klimatu – na celém světě přecházíme na nákup elektřiny získané z větru, sluneční energie a vodních zdrojů a zároveň dále rozšiřujeme vlastní výrobu zelené elektřiny,“ vysvětlil Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) skupiny DACHSER, a dodal, „díky aktuálním opatřením snižujeme naši uhlíkovou stopu a zároveň tak naší poptávkou stimulujeme výrobu zelené energie a přispíváme k rozšíření kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropě.“

V některých zemích, například v Německu, společnost DACHSER zelenou elektřinu nakupuje přímo od místního dodavatele energie. Pro země, kde je dostupnost zelené elektřiny prostřednictvím dodavatelů složitá, nakupuje DACHSER centrálně certifikáty EAC (Energy Attribute Certificates) odpovídající objemům spotřebované energie.

Dlouhodobá strategie pro ochranu klimatu

Efektivita, inovace a integrující odpovědnost: to jsou základní pilíře dlouhodobé strategie společnosti DACHSER pro ochranu klimatu. Iniciativa této rodinné společnosti se zaměřuje na efektivní logistické procesy, úsporu energií a technické inovace. DACHSER věří, že je to nejlepší způsob, jak snížit emise skleníkových plynů v souladu s dvoustupňovým cílem stanoveným Pařížskou dohodou a s cíli pro ochranu klimatu Evropské unie a mnoha dalších států. Společnost přitom spolupracuje se zákazníky a partnery, kteří rovněž chtějí aktivně utvářet změny v logistice směrem k technologiím s nízkými a nulovými emisemi. Do aktivit na ochranu klimatu jsou také úzce zapojeni zaměstnanci společnosti. A k aktivitám tímto směrem míří i sociální a společenská angažovanost, která překračuje rámec přímých obchodních zájmů společnosti DACHSER.

Zdroj: DACHSER