Aktuality

Mezinárodní logistický provider DACHSER od dubna 2021 přechází při pořizování nových návěsů výhradně na takzvané megatrailery. Díky jejich objemnějšímu ložnému prostoru, při současné stejné délce a šířce, jsou tyto megatrailery úspornější a dosahují nižší spotřeby paliva než běžné návěsy.

Přechod celé flotily, což představuje pořízení celkem 680 nových megatrailerů, by měl být v Německu dokončen v roce 2027. V následujících letech bude taková obměna vozového parku zahájena i v dalších 24 evropských zemích, ve kterých je obchodní oblast European Logistics zastoupena.

Takzvané megatrailery jsou stejně dlouhé a široké jako standardní návěsy a také jejich celková výška zůstává pod 4 metry, což je maximální výška vozidla povolená v Německu. Megatrailery ovšem disponují o 20 cm větší vnitřní výškou, protože ložný prostor se nachází ve výšce jen 100 cm nad povrchem silnice. To představuje celkem 8 kubických metrů ložné plochy navíc. Při nakládce na dvě patra pak megatrailer nabízí prostor pro 67 europalet. Tím se téměř blíží kapacitě jedné soupravy se dvěma výměnnými nástavbami, která však nabízí ještě o pět paletových míst více než megatrailer a bude proto společností DACHSER i nadále přednostně využívaná.

 „Limitujícím faktorem ve sběrné službě zpravidla není maximální přípustná celková hmotnost 40 tun, nýbrž disponibilní ložný objem,“ vysvětlil Christian Schütz, Department Head Technics/Technical Purchase společnosti DACHSER, a dodal, „více ložného prostoru znamená lepší vytížení, u megatraileru až o 18 procent. To je efektivní a navíc také dobré pro ochranu klimatu, protože tím můžeme ušetřit počet realizovaných jízd.“

„DACHSER byl už před padesáti lety průkopníkem v oboru, když zavedl používání výměnných nástaveb, které, co se efektivity ložného prostoru týče, stále nastavují laťku. Nyní chceme být navíc také prvním poskytovatelem sběrné služby v Evropě, který nahradí standardní návěsy megatrailery,“ poznamenal Alexander Tonn, COO Road Logistics skupiny DACHSER, a doplnil, „megatrailery sice mají vyšší pořizovací náklady, kompenzují to však během celé své životnosti svojí vyšší ekonomickou efektivitou. Kromě toho tento pokrok v efektivitě procesů přispívá k naší dlouhodobé strategii k ochraně klimatu.“

DACHSER následuje svoji dlouhodobě orientovanou strategii pro ochranu klimatu, která sází především na efektivní logistiku a technické inovace. Společnost je přesvědčena, že se jedná o nejlepší cestu jak ve středně a dlouhodobém horizontu dosáhnout dvoustupňového cíle Pařížské dohody a také cílů pro ochranu klimatu Evropské unie a mnoha dalších zemí. DACHSER přitom spolupracuje se zákazníky a partnery, kteří rovněž chtějí aktivně posouvat logistiku směrem k technologiím s nízkou nebo nulovou produkcí emisí. DACHSER přitom soustředí svoje aktivity v ochraně klimatu na čtyři podstatné oblasti činnosti: účinnost procesů, energetickou efektivitu, výzkum a vývoj a firemní občanství, tedy sociální a společenskou angažovanost, které překračují obchodní zájmy společnosti.

Zdroj: DACHSER