Aktuality

DACHSER rekapituluje úspěšný rok 2020, který se vyznačoval loajalitou a atmosférou vzájemné důvěry mezi tímto mezinárodním poskytovatelem logistických služeb, jeho zákazníky a přepravními partnery. Konsolidovaný čistý obrat skupiny DACHSER činil 5,61 miliard euro, což ve srovnání s předchozím rokem představuje mírný pokles o 0,9 procenta.

„Dostáli jsme našemu slibu, že v koronavirové krizi budeme stabilním opěrným bodem a spolehlivým partnerem,” řekl CEO skupiny DACHSER Burkhard Eling. „Obrovské povzbuzení od našich zákazníků a partnerů pro nás bylo velkým zdrojem motivace. Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům a všem, kteří se starají o distribuci jménem společnosti DACHSER, protože jsou to právě oni, kdo se v minulém roce o tento úspěch zasloužili. Navzdory mimořádné zátěži spojené s nákazou covid-19 byl jejich výkon pozoruhodný a vždy důsledně dostáli odpovědnosti, kterou na nás klade role systémově důležitého poskytovatele.“

Společnost DACHSER udržovala nepřetržitý chod globálních dodavatelských řetězců svých zákazníků a přicházela s flexibilními řešeními pro slabá místa v oblasti kapacit zejména mezikontinentálních přepravních služeb. Společnost zároveň poskytovala nejlepší možnou ochranu zdraví svých zaměstnanců a podporovala své dlouholeté servisní partnery v Evropě.

Na rozdíl od poklesu o 2,2 procenta v obchodní oblasti Road Logistics, obchodní oblast Air & Sea Logistics zaznamenala nárůst o 5,2 procenta. Tato oblast těžila z vlastní kapacity charterové letecké přepravy a z vysokých přepravních sazeb pro mezikontinentální přepravy. Na úrovni skupiny poklesl počet zásilek o 2,5 procenta na 78,6 milionu, tonáž se snížila o 2,9 procenta na 39,8 milionu tun. 

„Po solidním prvním čtvrtletí znamenaly uzávěry v mnoha evropských zemích někdy drastické snížení počtu zásilek v pozemních přepravách,“ poznamenal Burkhard Eling. „Od června došlo k jasnému zlepšení, kdy objemy zůstaly víceméně trvale nad úrovní roku 2019. Jsem rád, že náš obchodní model dokázal, že je schopný zvládat krize a zároveň se může pochlubit silným růstovým potenciálem a adaptabilitou.”

Zdroj: DACHSER