Aktuality

Mezinárodní logistický provider DACHSER se stal členem Německého svazu pro vodíkové a palivové články (DWV), lobbistické skupiny, která od roku 1996 usiluje o rychlé uvedení vodíku jako zdroje energie na trh a propaguje technologii palivových článků. DACHSER bude participovat i na činnosti pracovní skupiny HyLogistics.

Výrobci vozidel, producenti energie z obnovitelných zdrojů a logistické společnosti nedávno spojili své síly a založili tuto novou pracovní skupinu v rámci Německého svazu pro vodíkové a palivové články. Jejich cílem je poskytovat politickou podporu pro přípravu a uvedení kamionů s pohonem na palivové články na trh pro snížení emisí skleníkových plynů v nákladní přepravě a reprezentovat tyto zájmy před německými a evropskými politiky a ministerstvy.

„Pozemní nákladní přeprava je zodpovědná za přibližně pět procent všech vyprodukovaných skleníkových plynů v Evropské unii. Technologie vodíkových a palivových článků nabízí ty nejlepší šance na dosažení dlouhodobého cíle ─ vozidla s nulovými emisemi zejména v oblasti dálkových kamionových přeprav,“ řekl Stefan Hohm, Chief Development Officer skupiny DACHSER. „Naše členství ve svazu DWV je důležitým krokem pro to, abychom společně s partnerskými přepravními firmami a řidiči připravili DACHSER síť na změny v přepravním sektoru.“

Atraktivita nákladních vozidel s pohonem na vodíkové a palivové články spočívá ve vysokém stupni systémové účinnosti palivového článku, která je výrazně vyšší než u spalovacích motorů. Pro tento typ pohonu ale hovoří i lokální nulové emise oxidů dusíku, COa prachových částic. „Jsme rádi, že se DACHSER, jako přední logistický provider, stal naším členem,“ dodal Werner Diwald, předseda představenstva svazu DWV.

Zdroj: DACHSER