Aktuality

Mezinárodní logistický provider DACHSER letos slaví 90. let od svého založení. Z původně malé přepravní firmy se stal globálním poskytovatelem logistických služeb s působností ve 44 zemích po celém světě. Je stále rodinnou společností se strategií udržitelného rozvoje. Angažuje se v aplikovaném výzkumu a již několik desetiletí je doslova průkopníkem inovací v logistice.

Historie společnosti DACHSER se začala psát v roce 1930, kdy Thomas Dachser založil přepravní společnost. Podnikatelský duch a smysl pro investice do vlastního podnikání byly základním motorem pro rozvoj společnosti nesoucí jméno svého zakladatele. Už v roce 1934 otevřel DACHSER další pobočky v Německu. O šestnáct let později se Thomas Dachser stal prvním přepravcem, který na mnichovském letišti a později i v dalších městech otevřel kancelář také pro letecké nákladní přepravy. S rostoucí poptávkou po mezinárodních přepravách bylo zapotřebí zavádět do logistiky nové systémy a řešení. V 70. letech proto DACHSER přešel s celou flotilou nákladních vozidel na přepravy výměnných nástaveb a stal se tak přepravcem orientovaným na sběrnou službu, která je dnes hlavním předmětem podnikání společnosti v oblasti pozemních přeprav. Roli inovátora v oboru logistiky naplnil DACHSER od té doby hned několikrát, například zavedením identifikace pomocí čárových kódu do logistiky či investicemi do vlastních IT řešení, a v této strategii pokračuje i nyní. Kromě vlastního, silného IT oddělení má již několik let také oddělení výzkumu a vývoje, které se zabývá aplikovaným výzkumem technologií a procesů využitelných v reálné logistické praxi.

Pozici finančně stabilní společnosti s dlouhodobou vizí potvrzuje DACHSER od 90. let 20. století, kdy akvizicemi prosperujících společností posílil svoji přítomnost ve střední a východní Evropě (EST), v západní Evropě (Graveleau, Johnston Logistics ), severní Evropě (Haugsted Group), jižní Evropě (Papp Italia, Azkar, Transunion) a mimoevropských regionech, jako je Jižní Amerika, Asie či Maghreb.

Přesto zůstává DACHSER i v roce 2020 stále rodinnou firmou a funguje na principech udržitelného rozvoje. Ty jsou plně integrovány do všech strategických rozhodnutí společnosti, ať už se to týká udržitelného investování, podpory a rozvoje potenciálu vlastních zaměstnanců na všech úrovních či sociální uvědomění a ekologický přístup k podnikání.

V souladu s udržitelným rozvojem DACHSER organizuje své logistické služby tak, aby minimalizoval dopady svého podnikání na životní prostředí, udržitelná je také HR politika a sociální odpovědnost společnosti: DACHSER založil a provozuje pro vzdělávání odborníků v logistice vlastní DACHSER Academy a má sofistikované programy pro podporu studentů a mladých lidí v logistice. Globální růst pro společnost DACHSER také znamená převzetí odpovědnosti v celosvětovém měřítku a aktivní podpora životních podmínek těch, kteří z globalizace nemají stejný prospěch. Proto již od roku 2005 pomáhá společně s organizací „terre des hommes“ dětem a mladým dospělým. Prostřednictvím této spolupráce podporuje DACHSER projekty pro sociálně znevýhodněné děti v chudých regionech Latinské Ameriky, Jihoafrické republice a v jižní Asii.

Udržitelná vize budoucího rozvoje společnosti se odráží i v přijatých strukturálních změnách a právním ukotvení společnosti ─ v roce 2015 změnil DACHSER svoji právní formu na Societas Europaea (SE) a převedl sem své hlavní obchodní oblasti – Road Logistics ─ pozemní přepravy (zahrnující divize European Logistics a Food Logistics) a Air & Sea Logistics ─ letecké a námořní přepravy. Navzdory globální pandemii pak DACHSER oznámil rozsáhlé personální změny v nejvyšším vedení celé skupiny DACHSER, které vstoupí v platnost začátkem příštího roku. Vnuk zakladatele společnosti Bernhard Simon odchází k 1. lednu 2021 z operativního řízení firmy do dozorčí rady.

„Tímto krokem, který byl v plánu již dlouhou dobu, dáváme nový impuls pro budoucnost společnosti,“ uvedl Bernhard Simon, současný CEO společnosti DACHSER. „I když krize způsobená koronavirem je velkou výzvou pro celý tým managementu, neuvádí v pochybnost naši dlouhodobou strategii. Teď je důležité provést roky plánovanou výměnu generací počínaje vrcholovým managementem společnosti.“

Zdroj: DACHSER