Aktuality

Mezinárodní logistický provider DACHSER zorganizoval přepravu nadměrného těžkého nákladu, náhradního dílu pro opravu jeřábu, z německého Düsseldorfu do Jakarty v Indonésii. Jeřábový výložník o délce 23 metrů a šířce 3,6 metru přepravila společnost z velké části po moři, cesta do místa určení trvala 55 dní.

Přeprava tak velkého náhradního dílu do indonéské Jakarty znamenala nejprve najít vhodnou loď. DACHSER vybral loď RoRo, která může přepravovat extra dlouhé díly na přívěsu MAFI navrženém speciálně pro těžký náklad. Jeřábový výložník, nebo také operační rameno, zahájil svoji cestu v Düsseldorfu, kde byl naložen na podvalník a odvezen do asi 200 kilometrů vzdáleného přístavu v Antverpách. Další zastávkou byl Singapur, kde se náklad přeložil na zásobovací loď, která ho převezla do Jakarty. DACHSER Indonesia zde zorganizovala bezproblémovou vykládku a další přepravu speciálním vozidlem do konečného cíle.

„Největší výzvou na této trase byla skutečnost, že v okamžiku, kdy jsme získali povolení pro přepravu, byla zahájena obrovská stavba, která nám téměř znemožnila opustit závod v Düsseldorfu,” vzpomíná Hans-Ulrich Brüggemann, projektový manažer DACHSER Air & Sea Logistics z Kolína nad Rýnem, který celou přepravu organizoval, a dodal, „ale protože všechny zúčastněné strany táhly za jeden provaz, našli jsme řešení a zvládli jeřábové rameno vypravit na svou dlouhou cestu.”

Velké, těžké náklady nebo speciální přepravy mají na starosti projektové týmy logistiků z DACHSER Air & Sea Logistics. Poradí zákazníkům trasu i přepravní prostředek či se postarají o zorganizování celého procesu takzvaně door-to-door. DACHSER Air & Sea Logistics organizuje bezproblémové speciální přepravy jako součást svého projektového řízení a nezáleží na tom, zda se jedná o luxusní automobily, výrobní součástky nebo celé výrobní závody.

„Když plánujeme projektovou přepravu, musí se zohlednit celá řada faktorů,“ uvádí Hans-Ulrich Brüggemann, a vysvětluje, „od přesného naplánování trasy, která v případě potřeby může zahrnovat i uzavírku silnic, až po celní řízení, zkrátka zorganizujeme tu nejefektivnější přepravu.”  Pro dodávky putující tisíce kilometrů má DACHSER na celém světě k dispozici zkušené, úzce spolupracující týmy. A přesně taková spolupráce proběhla mezi týmy v Německu a Indonésii a zajistila přepravu náhradního dílu pro jeřáb na opačném konci světa.

Zdroj: DACHSER