Aktuality

Nejrychlejší trasy Hedvábné stezky procházejí Ruskem a Běloruskem, kvůli válce na Ukrajině se tyto trasy však již nedají využívat. Mezinárodní logistický provider Dachser nyní nabízí dvě alternativy: po železnici takzvaným “středním koridorem” a pro celovozové kamionové přepravy z Číny do Evropy alternativní jižní silniční trasu.

Společnost Dachser přerušila svoji původní nabídku železničních přeprav po dvou původních železničních koridorech na Nové Hedvábné stezce, protože kvůli válce na Ukrajině není spojení přes Rusko nebo Bělorusko možné. Aby Dachser mohl i nadále nabízet železniční spojení mezi Čínou a Evropou, rozšiřuje společnost portfolio služeb v rámci Dachser Rail Services a s okamžitou platností spouští dvakrát týdně vlakové spojení na trase Si-an – Budapešť na tzv. středním koridoru tak, aby mohla svým zákazníkům i nadále nabízet kapacitu na železniční trase napříč střední Asií.

Na tzv. středním koridoru vlaky nejprve projíždějí Kazachstánem a Ázerbájdžánem, poté se dostanou lodí přes Kaspické a Černé more do Rumunska a nakonec dojedou do maďarské Budapešti. Odtud jsou kontejnery přepravovány vlakem do dalších vnitrozemských terminálů, jako je Vídeň, Mnichov nebo Ludwigshafen. Z výchozího terminálu v Číně do cílového terminálu v Evropě trvá cesta vlakem 45 až 55 dní.

„Touto trasou můžeme nahradit železniční spojení podél Nové hedvábné stezky přes Rusko a Bělorusko a nadále nabízet našim zákazníkům spolehlivé multimodální služby šetrné k životnímu prostředí,“ říká Vedat Serbet, Rail Services Manager pro region EMEA ve společnosti Dachser, a dodává, „zejména v dnešní náročné době, kdy se společnosti stále potýkají s nedostatkem kapacit, je železniční doprava další alternativou k námořní a letecké přepravě.“ 

Z čínského města Si-an jezdí vlaky do Evropy dvakrát týdně. Kontejnery jsou nepřetržitě monitorovány prostřednictvím GPS a mohou být doručeny na všechny vnitrozemské terminály v Evropě.

Jižní trasa pro Dachser Cargoplus

Aby bylo v současné době možné kamionovou dopravou napřímo propojit čínské výrobní závody se zákazníky v Evropě, realizuje Dachser celovozové kamionové přepravy přes jižní alternativní trasu. V takovém případě opouští Čínu přes hraniční přechod Alashankou směrem do Kazachstánu, poté putují trajektem přes Kaspické moře do Ázerbájdžánu, Gruzie, přes Turecko a odtud příjemcům v Evropě. V závislosti na čekacích dobách na hranicích a na trajektu, které mohou být úzkým hrdlem této mezikontinentální dopravní alternativy, trvá cesta mezi 26 a 30 dny. Celkem je zboží dvakrát kompletně přeloženo na jiný kamion.

Dachser Cargoplus zahájil přepravu celovozových kamionových přeprav mezi Čínou a Evropou před dvěma lety – tehdy rychlejší cestou přes Rusko. Tato služba je určena zejména pro módní, automobilový, chemický a DIY sektor a také pro výrobce elektrických přístrojů a součástek či produktů pro zdravotnictví.

Zdroj: Dachser