Aktuality

Rychlý a bezpečný přenos dat je v digitalizované logistice stále důležitější. Základním předpokladem je existující komunikační infrastruktura. Aby bylo možné prozkoumat, jak spolehlivé jsou různé komunikační sítě, spojili výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu pro materiálové toky a logistiku IML své síly s mezinárodní logistickou společností DACHSER a asociací EPAL (European Pallet Association) a provedli celoevropskou studii – vybavili 50 europalet EPAL sledovacími zařízeními a vyslali je na cestu po Evropě.

Celoplošná dostupnost je důležitá například pro IoT zařízení (internet věcí), která komunikují pravidelně aktualizovaná data ze senzorů. V rámci této studie každý z účastníků připojil pět sledovacích zařízení s pěti různými komunikačními technologiemi k celkem 50 europaletám EPAL. Ty pak prostřednictvím logistického centra společnosti DACHSER v německém Dortmundu odeslali do 24 zemí EU s cílem prozkoumat na projížděných trasách pokrytí sítě různými technologiemi. V rámci studie bylo za jeden měsíc najeto více než 148 000 kilometrů.

Každé ze sledovacích zařízení používá jinou komunikační síť. Mezi ně patří rádiové technologie, jako je LPWAN (Low Power Wide Area Network), z nichž byly zvažovány technologie NB-IoT, LTE-M a Sigfox. NB-IoT a LTE-M vysílají na licencované mobilní frekvenci kompatibilní s 5G, zatímco Sigfox pracuje ve spektru bez licence. Kromě toho výzkumníci zkoumali klasické mobilní sítě druhé a třetí generace (2G/3G). Jednotlivé technologie se liší mimo jiné rychlostí přenosu dat, frekvenčním rozsahem, spotřebou energie a dosahem.

Po měsíci se palety vrátily do Fraunhoferova institutu IML a výzkumníci mohli vyhodnotit použité technologie na základě více než dvou milionů datových přenosů. „Studie ukázala, že klasické mobilní sítě 2G a 3G stále mají nejvyšší dostupnost v celé Evropě. Nevýhodou těchto sítí však je, že jsou částečně vypnuté, umožňují méně přístupů na jednu rádiovou buňku a mají vyšší spotřebu energie, takže sledovací zařízení vydrží kratší dobu,“ říká Patrick Becker, výzkumný pracovník Fraunhoferova institutu IML. Pro moderní logistické aplikace s velkým množstvím dat ze senzorů v malých přenosových paketech jsou proto podle něj vhodnější sítě LPWAN. Ty se stále ještě rozšiřují, ale v některých případech již dnes nabízejí plošnou dostupnost sítě.

Pro logistické aplikace IoT, které vyžadují nepřetržitý příjem po celé Evropě, proto výzkumníci Fraunhoferova institutu IML doporučují kombinaci technologií LPWAN (NB-IoT, LTE-M, Sigfox) a klasické mobilní komunikace (2G-4G). Pouze tímto způsobem lze podle nich v současné době (od září 2021) zajistit celoevropský přenos dat. Nicméně budoucnost konektivity pro zařízení internetu věcí spočívá jednoznačně v technologiích LPWAN.

Zdroj: DACHSER