Aktuality

Mezinárodní logistický provider DACHSER a Fraunhoferův institut pro materiálové toky a logistiku (IML) prodloužily spolupráci v rámci výzkumné laboratoře DACHSER Enterprise Lab o další tři roky. V centru pozornosti partnerství budou i nadále výzkumné a rozvojové projekty s praktickým využitím v logistické síti společnosti DACHSER a také například digitální technologie jako datová věda, umělá inteligence, RTLS (lokalizační systémy v reálném čase), 5G a internet věcí či autonomní vozidla a adaptivní skladové systémy.

„Cílem společné výzkumné práce v DACHSER Enterprise Labu je nejprve do detailu pochopit nové technologie a jejich potenciál pro využití v logistice a na tomto základu potom vyvíjet prototypy a koncepty, které nabízejí pro DACHSER a naše zákazníky konkrétní přidanou hodnotu a mohou se stát inovací v našich procesech,“ vysvětlil Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development skupiny DACHSER, který od 1. 1. 2021 převezme funkci člena představenstva zodpovědného za odbor IT & Development. „Dosavadní spolupráce dokázala, že se výsledky výzkumu z DACHSER Enterprise Labu dají aplikovat do procesů a služeb celé logistické sítě,“ dodává ještě Stefan Hohm.

„Jsme rádi, že DACHSER spolupráci s Fraunhoferovým IML institutem prodloužil. Dosavadní výsledky výzkumu, ale také nové výzkumné projekty dokazují, jak důležitý je aplikovaný výzkum pro logistiku a Supply Chain Management,“ řekl Michael ten Hompel, ředitel Fraunhoferova IML institutu. „Obzvlášť hrdí jsme na to, že výzkumné týmy efektivně pokračovaly ve své práci i během omezení způsobených koronavirovou pandemií. K tomu napomáhají samozřejmě technické pomůcky jako videokonference a nástroje pro řízení projektů, avšak rozhodující pro úspěšný výzkum v této náročné době je především vysoké nasazení a motivace všech spolupracovníků v DACHSER Enterprise Labu.“

V DACHSER Enterprise Labu pracují logističtí experti ze společnosti DACHSER a vědci Fraunhoferova IML institutu ve smíšených výzkumných týmech na nejrůznějších výzkumných a rozvojových projektech. Toto partnerství bylo zahájeno v říjnu 2017 a nyní bylo prodlouženo do října 2023.

Zdroj: DACHSER