Aktuality

Německý svaz logistiky (BVL) udělil německé logistické ocenění – German Logistics Award – za rok 2023 společnosti Dachser a Fraunhoferovu IML institutu. Porota oceněním vyznamenala digitální dvojče @ILO (Advanced Indoor Localization and Operations). Tato technologie společně vyvinutá v laboratoři DACHSER Enterprise Lab  a již otestovaná ve dvou pobočkách společnosti Dachser automaticky vytváří a průběžně aktualizuje digitální dvojče všech zásilek, celého prostředí a všech pracovních procesů v tranzitním terminálu. Zaměstnanci mají přístup ke všem těmto informacím přehledně prezentovaným na mobilních zařízeních a displejích.

Digitální dvojče @ILO zvyšuje transparentnost ve skladu. Jednotlivé pracovní kroky jsou optimalizovány a jejich provedení zabere méně času. Z aplikace profitují nejen pracovníci logistiky a řidiči, ale také zákazníci, kteří budou moci v budoucnu dostávat přesnější informace o svých zásilkách. Digitální dvojče @ILO je hlavním výsledkem více než šestiletého společného výzkumu prováděného ve výzkumné laboratoři DACHSER Enterprise Lab. Zde spolupracují logističtí odborníci s výzkumníky z Fraunhoferova institutu pro tok materiálu a logistiku IML v malých agilních týmech na vývoji inovací pro evropskou síť sběrné služby a její tranzitní terminály.

„Do společného výzkumu s Fraunhoferovým IML institutem investujeme, abychom pokročili v digitalizaci v logistice a dále zvýšili kvalitu služeb, kterou nabízíme našim zákazníkům,“ řekl Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser, při předávání cen v Berlíně, a dodal, „tímto způsobem zajišťujeme dlouhodobou perspektivu naší rodinné společnosti do budoucna. To, že tato společná práce vyústila v tak dobrou praktickou inovaci, že zaujala porotu Německé ceny za logistiku, potvrzuje, že jsme se vydali správným směrem, a dává nám další motivaci.“

Dachser nyní podnikne ve vývoji této inovace další krok. V roce 2024 plánuje tato rodinná společnost systematické zavádění této nové technologie na svých evropských pobočkách. „Digitální dvojče @ILO, jako zásadní milník v naší digitální transformaci, představuje obrovský skok v logistice sběrné služby,“ dodává Burkhard Eling.

„Zavádíme výzkum do praxe napříč celou Evropou,“ říká prof. Michael ten Hompel, výkonný ředitel Fraunhoferova IML institutu, a dále doplňuje, „i v porovnání s dlouhou historií Fraunhoferova institutu jde o mimořádný výzkumný úspěch. Podtrhuje hodnotu spojení vědeckého výzkumu s praktickou aplikací. To platí zejména tehdy, když taková mezioborová spolupráce probíhá tak intenzivně a udržitelně, jako je tomu v případě DACHSER Enterprise Lab.“

Osvědčeno v praxi: AI a automatizace jsou na vzestupu

Speciální algoritmy založené na umělé inteligenci (AI) v softwaru @ILO interpretují data shromážděná každou sekundu stovkami optických skenovacích jednotek na stropě terminálu. Pomocí těchto údajů automaticky a okamžitě identifikují a lokalizují všechny zásilky, v budoucnu je budou i měřit. Vzniká digitální dvojče, tedy ucelený, vždy aktuální obraz překládkového skladu a jeho procesů.

Technologická inovace integrovaná do praktických procesů se již osvědčila v pilotních  překládkových skladech @ILO na německých pobočkách v Unterschleißheimu u Mnichova a v Öhringenu u Heilbronnu. Jednotlivé procesní kroky mezi příchozím a odchozím zbožím se zrychlily o 15 až 35 procent, např. není třeba ručně skenovat čárové kódy nebo provádět denní inventuru zásilek. Rozvozová vozidla pro přepravu zásilek na první a poslední míli mohou ráno začít rozvážet zboží rychleji – řidiči tak získají cenný čas v ranních dopravních špičkách.

„Díky využití umělé inteligence a automatizace ve sběrné službě můžeme poskytovat vysokou kvalitu a přitom  plnit složité požadavky zákazníků. Zároveň nám pomáhají čelit výzvám vyplývajícím z nedostatku skladových kapacit a kvalifikovaných pracovníků,“ vysvětluje Alexander Tonn, COO Road Logistics společnosti Dachser, a uvádí k tomu, „nové technologie, jako je digitální dvojče @ILO, k tomu poskytují potřebná data v reálném čase. Technologie vytváří hodnotu zejména tehdy, když ulehčuje práci a podporuje zaměstnance v jejich každodenní činnosti – a @ILO to v pilotních pobočkách působivě prokázala.“

Další inovativní krok: nakládka s pomocí AI

Stefan Hohm, Chief Development Officer skupiny DACHSER, si je dobře vědom budoucího potenciálu @ILO: „Plně automatické a trvalé měření všech zásilek bude dalším inovativním krokem směrem k Logistics 4.0, který zavádíme jako součást výzkumného partnerství s Fraunhoferovým IML institutem. V pilotním provozu již systém dokáže s vysokou přesností určit délku, výšku a šířku zásilek a zobrazit je v reálném čase, aniž by bylo nutné využít měřicí stanice. Jakmile bude systém plně připraven k praktickému použití, bude možné získaná data o objemu každé zásilky vložit do inteligentních algoritmů, které například pomohou s nakládkou a plánováním trasy a budou tak dále zvyšovat využití kapacity výměnných nástaveb, návěsů a rozvozových vozidel.“

Tím dojde ke snížení najetých kilometrů a emisí CO2. Kromě toho DACHSER a Fraunhoferův IML institut v současné době vyvíjejí zjednodušený systém @ILO, který budou moci zákazníci využít k modernizaci svých expedičních zón s cílem zvýšení transparentnosti přeprav. „V tomto ohledu je však před námi ještě spousta výzkumné práce,” uzavírá Stefan Hohm.

Zdroj: DACHSER