Aktuality

Evropský developer CTP změnil strukturu svého finančního řízení. Reaguje tak na úspěšnou emisi zelených bondů a větší důraz, který chce nově klást na využití dluhopisů v rámci firemního financování. Proto byla vytvořena nová pozice CTP Group Treasurer. Zastávat ji bude Zdeněk Raus.

Zdeněk Raus

Skupina CTP vydala 1. října 2020 úspěšně své debutové zelené dluhopisy. „Po úspěšné emisi dluhopisů jsme provedli několik změn v našem vrcholovém manažerském týmu tak, aby nová struktura finančního řízení skupiny přinesla jasnější rozdělení odpovědnosti vůči investorům do dluhopisů a skupina tak mohla lépe využít příležitosti, které nám financování jejich prostřednictvím dává,“ řekl k nové struktuře finanční ředitel skupiny CTP Richard Wilkinson. Nový CTP Group Treasurer, kterým se stal dosavadní finanční ředitel CTP pro Českou republiku a Slovensko Zdeněk Raus, tak bude zodpovědný za řízení likvidity, úrokových a devizových rizik, a převezme odpovědnost za platby a strukturování a správu mezipodnikových půjček, které se postupně stávají významným zdrojem financování. „V nejbližší době firma očekává výraznější externí financování právě prostřednictvím dluhopisů,“ vysvětlil plány Zdeněk Raus.

Úvodní emise zelených dluhopisů CTP v hodnotě 650 milionů eur se stala největším debutem developerské společnosti v regionu CEE. Dluhopisy byly investory velmi dobře přijaty. Poptávka po nich násobně převýšila nabídku a na vrcholu dosáhla více než 2 miliard eur. Takto získaný výtěžek hodlá CTP využít k přefinancování bankovních úvěrů a na další expanzi společnosti v souladu s rámcem zelených dluhopisů.

Zdroj: CTP