Aktuality

Nová zvláštní zpráva výzkumného oddělení Prologis Research analyzovala, jak COVID-19 urychlil vývoj maloobchodu a jak se tento trend může promítnout v sektoru logistiky.

Ke klíčovým zjištěním patří následující:

•         V důsledku pandemie COVID-19 prošel maloobchodní sektor v průběhu méně než pěti měsíců vývojem, který by jinak trval pět let.

•         Poptávka po vysoce kvalitních a výplňových logistických nemovitostech roste a je poháněná zvýšenou mírou adopce e-commerce a zvyšováním objemů skladových zásob.

•         Protože maloobchodní nemovitostí čelí nejtěžším výzvám, jsou jejich vlastníci nuceni zkoumat možnosti konverze maloobchodních prostor na logistické.

•         Příležitosti pro přestavbu maloobchodních nemovitostí se liší v závislosti na jejich formátu.

•         Bude trvat dlouho, než se trend přestavby maloobchodních prostor na logistické projeví. Ani v případech, kdy dojde k souladu strategických a ekonomických faktorů, nebude přestavba rychlá.

Přestože se zpráva společnosti Prologis zaměřuje na americký trh, je pravděpodobné, že identifikované trendy se budou v různé míře projevovat po celé Evropě. Záležet bude na struktuře trhu maloobchodních nemovitostí v jednotlivých zemích a míře jejich trvalé životaschopnosti ve srovnání s alternativními možnostmi využití, jako je například logistika. Mezi americkým a evropským retailovým trhem však existují i klíčové rozdíly, poznamenal Dirk Sosef, viceprezident Prologis pro výzkum a strategii: „Evropa má vyšší počet nákupních bulvárů v historických centrech měst a méně meziregionálních maloobchodních řetězců zasažených složitou situací, jako jsou v USA například JC Penny nebo Sears.“

Zdroj: Prologis