Aktuality

Jak rozhýbat světovou logistiku po koronavirových restrikcích, zároveň zajistit bezpečné obchodování a dostát závazkům zákazníků ohledně ekologické dopravy? Přepravní společnosti musí své služby na postcovidové období adaptovat. Největší logistické společnosti se shodují, že budoucnost oboru spočívá v inovacích zaměřených na tři pilíře: digitalizaci, e-commerce a udržitelnost. Tato témata se budou probírat i na nadcházející události WOF Expo, které propojuje jednotlivé subjekty dodavatelského řetězce ve střední a východní Evropě. Účastní se jí také DSV, přední přepravní a logistická společnost u nás i ve světě.

Světová logistika prochází od vypuknutí koronavirové krize mimořádným výzvám. Z dopadů se již vzpamatovává a pomalu se navrací do předkoronavirových čísel. Nejen kvůli urychlení dopravy zboží jsou přepravní společnosti nuceny zavádět inovace v zájmu hladkého průběhu transportu. Jde především o inovace z oblasti digitalizace dat, e-commerce a udržitelnosti. Novinky tohoto směru představí účastníci na nadcházející logistické události, WOF Expo, která proběhne ve dnech 12. a 13. října v Praze.

Digitalizace logistických služeb

Digitalizace téměř jakékoliv oblasti je nezbytná pro další rozvoj čtvrté průmyslové revoluce. Odvětví logistiky by se mělo zabývat především zjednodušením komplexnosti logistických procesů, vedoucí k vytvoření systematických řešení. Na tomto poli předvedla přepravní společnost DSV jako první z přepravců svou chytrou sběrnou službu, nabízející sledování zásilek v reálném čase, včetně termínu jejich očekávaného doručení (ETA) v dvouhodinovém rozpětí pro B2B segment.

Novinkou na poli digitalizace služeb firmy DSV je i aplikace MyDSV, která přináší zákazníkům ucelené informace o objednávkách. V jedné aplikaci tak lze vytvářet objednávky, sledovat zásilky, tisknout štítky s kódy k přepravě, získávat reporty o zásilkách a mít kdykoliv přístup k fakturám.

Další ožehavá témata v oblasti digitalizace logistiky představují datová integrace, zlepšení bezpečnosti a operativních rozhodovacích procesů pro asset management nebo poskytování aktuálních informací o zásilce.

E-commerce a její inovace

Dopady koronavirových restrikcí v posledních letech ukázaly, jak velký význam má pro obchodníky prosazení v online prostředí. V tomto odvětví je kladen velký důraz na jednoduchost, ať již na straně obchodníka nebo zákazníka. Doručení zásilek drony, používání inteligentních senzorů v dodavatelském řetězci nebo dodání zásilky v den objednání už nejsou futuristické představy, ale součást každodenní reality.

Důležité hledisko, které je nezbytné brát v potaz, je také kyberbezpečnost na straně logistiků a zákazníků. Proto se klade velký důraz na zabezpečení poskytovaných služeb a ochranu dat. Nejen logistické společnosti jsou tudíž nuceny vytvářet řešení  k zamezení kyberkriminality a k minimalizaci jejího dopadu na dodavatelský řetězec.

Udržitelné kroky přepravních společností

Klimatická neutralita zůstává nedílnou součástí přepravních společností, které transportem zboží generují uhlíkové emise. Hledají se proto prostředky k nastavení rovnováhy mezi finančním růstem a péčí o životní prostředí. Dopravou zboží vznikají emise uhlíku, které se podílejí na skleníkovém efektu a negativně ovlivňují klima. Proto většina přepravních společností nabízí svým klientům možnost kompenzace uhlíkové stopy jejich objednávky, aby mohli vyvážit negativní dopad na životní prostředí vytvořený dopravou jejich zboží.

K často praktikovaným opatřením logistických společností ke snížení uhlíkových emisí z přepravy patří zavedení elektrických trucků, nabídka udržitelných paliv nebo využívání obnovitelných zdrojů energie s cílem pokrytí spotřeby elektřiny závodů. Logistici přispívají k snižování dopadů na klima i prostřednictvím ekologických, nízkoenergetických hal, využívajících solární energii z fotovoltaických panelů. Energie z panelů nemusí saturovat jen energetickou potřebu hal, ale i nabíjení elektrických vozidel.

„Ekologie je pro nás velmi důležité téma. Nad rámec povinností proto podnikáme kroky k maximální udržitelnosti naší společnosti. Proto kromě kompenzace uhlíkové stopy, rozšiřování flotily elektrotrucků, používání udržitelných paliv a dalších aktivit rovněž budujeme skladovací haly s nízkou uhlíkovou stopou. Ty disponují solárními panely a produkují tak čistou, bezemisní elektřinu, kterou pokrýváme energetickou potřebu hal a zaměstnanců, ale i nabíjení elektrických trucků. Experimentujeme navíc i s materiálem samotných hal, zkoušíme využívat přírodních materiálů, například dřeva z lokálních zdrojů,“ vysvětluje Mikael Kjeldgaard, Managing Director DSV Air & Sea.

DSV se jako jedna z prvních přepravních společností zavázala k naplnění Science Based Targets. Tato iniciativa stanovuje přísné a oficiálně schválené cíle pro globální snižování skleníkových plynů. Do roku 2030 tak společnost zredukuje uhlíkové emise své operativy a následně i v celém dodavatelském řetězci.

Zdroj: DSV