Aktuality

Výrobce chladicích a teplosměnných kapalin provozuje od roku 2017 ve středočeském Buštěhradu unikátní recyklační linku. Je jediná svého druhu v Česku i střední Evropě, v minulém roce jí prošlo na 350 tisíc litrů glykolové nemrznoucí kapaliny, a v procesu recyklace dokáže zachovat až 90% materiálovou účinnost.

Linka zpracovává použité kapaliny z chladicích okruhů automobilů a budov, které pročistí a zregeneruje, a následně je využívá při výrobě dalších nemrznoucích směsí. Firma se i přes všechny přínosy, které recyklace nabízí, často setkává s problémem – naráží na skepsi zákazníků ohledně kvality kapalin s podílem recyklátu. Tento přístup přitom rozvíjí inovativnost českého výrobního segmentu a snižuje zátěž na přírodu. V CLASSIC Oil proto rok 2023 vyhlašují Rokem recyklace. Plánují edukovat své zákazníky a partnery o recyklaci průmyslových kapalin a hledají nové partnery, kteří pomohou téma prosazovat a kteří budou do CLASSIC Oil dodávat vlastní použité chladicí kapaliny k recyklaci.

Zdroj: CLASSIC Oil