Aktuality

Společnost CHEP uspořádala 20. března Den otevřených dveří ve svém servisním centru, v Kněževsi u Prahy. Akce se zúčastnili zástupci zákazníků a partnerů společnosti CHEP, výrobců a maloobchodníků, kteří se dozvěděli více o obchodním modelu společnosti, založeném na principech cirkulární ekonomiky.

Hosté si vyslechli prezentaci o modelu paletového poolingu společnosti CHEP, včetně přehledu produktů a řešení, které společnost nabízí, výhody pro zákazníky a pro celou síť uživatelů paletového poolingu společnosti. Prezentace se zúčastnila například společnost PENNY, která podrobně popsala významné výhody pro její provoz.

„Rád jsem osobně navštívil provoz servisního střediska společnosti CHEP,“ řekl Tomáš Kubza, vedoucí logistiky společnosti PENNY. „Efektivní správa palet je jedním ze základních kamenů efektivity dodavatelského řetězce, a právě toho nám pomáhá dosáhnout model paletového poolingu společnosti CHEP.“

Zdroj: CHEP