Aktuality

Společnost CHEP, globální lídr v oblasti sdílení a opětovného využívání palet známé jako pooling a odborník na udržitelná řešení pro dodavatelské řetězce, oznámila opětovné zavedení své přelomové displejové čtvrtpalety Q+. Ve své nové verzi je vůbec první paletou vyrobenou výhradně ze spotřebitelského plastového odpadu, což představuje významný krok směrem k přechodu na regenerativní způsob propagace v místě prodeje. Využitím potenciálu oběhového hospodářství v designu svých produktů vytvořil CHEP produkt, který je nejen inovativní, ale zároveň představuje udržitelné řešení problému zpracování plastového odpadu.

„Služby zákazníkům, inovace, kvalita a výkon jsou pro CHEP nesmírně důležité,“ uvedl Daniel López, ředitel pro produktový management a inovace ve společnosti CHEP Europe. „Rozsáhlé testování provedené v renomovaném Fraunhoferově institutu v Německu i v našem vlastním inovačním centru v Orlandu potvrdilo odolnost a konzistentnost vlastností nové displejové palety Q+. Více než dva roky výzkumu a vývoje, zahrnující několik iterací designu, vyústily v přepracování samotného produktu. Jde o významný milník na naší cestě k regenerativním dodavatelským řetězcům, v nichž výrobky nejen minimalizují svůj dopad na životní prostředí, ale také přispívají k lepšímu stavu naší planety.“

Rozsáhlost problematiky plastového odpadu přiměla Evropskou komisi i legislativu, aby vyzvaly značky k omezení používání jednorázových plastů. V rámci řešení této výzvy si společnost CHEP klade za cíl vytvářet takové produkty, které již od počátečních fází svého životního cyklu zahrnují principy udržitelnosti a snižování množství odpadu – a v konečném důsledku k výrobě využívat spotřebitelský odpad, který by jinak skončil na skládkách. Upcyklace totiž umožňuje vytvářet hodnotnější platformy, které svým používáním v rámci cirkulární ekonomiky snižují množství odpadu a uhlíkovou stopu po celou dobu životnosti. 

Displejová čtvrtpaleta Q+ je díky svému designu cirkulární a ztělesňuje základní principy sdílení a opětovného používání, které definují obchodní model sCHEP. Je ze 100 % vyrobena ze spotřebitelského plastového odpadu a má certifikaci EUCertiPlast pro ověření procesu, který zahrnuje využití upcyklovaných plastů.

Čtvrtpaleta, jež vznikla před více než 30 lety v Německu, se zrodila z potřeby trhu nahradit jednorázové dřevěné čtvrtpalety. Maloobchodníci hledali řešení, které by snížilo množství dřevěného odpadu a emisí uhlíku a zároveň zvýšilo efektivitu balení, přepravy a činností v prodejnách. Společnost CHEP, známá svými odbornými zkušenostmi a znalostmi v oblasti palet a kontejnerů, spolupracovala s maloobchodníky, zástupci značek rychloobrátkového zboží i průmyslovými partnery na vývoji první opakovaně použitelné plastové displejové palety. Od svého prvního uvedení na trh v Německu v roce 1992 se tyto čtvrtpalety rozšířily do dalších zemí EU a do Spojeného království, v současné době je akceptují všichni hlavní evropští maloobchodníci.

Nové uvedení čtvrtpalety Q+ v roce 2023 přináší významné změny, které tuto paletu staví do pozice jedinečného a regenerativního produktu. Filozofie regenerace je jádrem programu udržitelnosti společnosti CHEP do roku 2025, jehož cílem je dostat se dál než k nulovým hodnotám (nulové emise, nulový odpad, nulové odlesňování) a rozšířit svůj cirkulární model a spolupráci na další partnery ve všech regionech. Přepracovaný design displejové palety Q+ pomáhá společnosti CHEP dosáhnout závazku pro rok 2025, kterým je zapracovávat 30 % upcyklovaného obsahu do nových výrobků, a připravit tak půdu pro ještě ambicióznější cíle.

Vedle svých vlastností z hlediska udržitelnosti se paleta Q+ vyznačuje funkcemi, jako je Blue Click®, patentovaný systém pro připojování kartonů, který zkracuje čas potřebný pro přebalování, přináší stabilitu a minimalizuje riziko poškození výrobků, k němuž by mohlo dojít při přepravě předbalených kartonových displejů na prodejní plochu.

Doposud vyrobila společnost CHEP 1 milion palet Q+, čímž efektivně zpracovala a znovu využila 2 250 tun plastového odpadu. Díky přísné kontrole zpracovatelského řetězce pro získávání spotřebitelského plastu zajišťuje CHEP integritu a udržitelnost svých materiálů.

Znovuuvedení čtvrtpalety Q+ činí z obou jejích verzí, kolečkové (znovu uvedené na trh v roce 2020) i statické, hlavní produkt v rámci transformace nabídky produktů CHEP pro potřeby odvětví rychloobrátkového zboží. Obě jsou totiž nyní vyrobeny výhradně ze spotřebitelského plastového odpadu, což je v souladu s trvalým závazkem společnosti pomáhat svým zákazníkům s realizací udržitelnějších forem propagace v místě prodeje.

Zdroj: CHEP