Aktuality

Pro polské výrobce je Česká republika velmi atraktivním trhem – v žebříčku polského exportu zboží jsme na druhém místě za Německem. Vzájemný obchod Česka s naším severním sousedem navíc neustále nabývá na významu. Svědčí o tom i třicetiprocentní meziroční nárůst objemu přepravovaného zboží odbaveného skupinou Raben Group a téměř zdvojnásobení počtu linek v tomto směru. Česko se tak stalo důležitým hráčem v mezinárodní síti Raben ve střední a východní Evropě.

Sousedství, mnoho historických, kulturních a ekonomických vazeb. Všechny tyto faktory podporují obchodní vztahy mezi Polskem a Českem. Historické vazby se promítají i do hospodářských statistik: Česko je pro Polsko druhým největším exportním trhem, s podílem 6,2 % vývozu (údaje za 1. čtvrtletí 2022). Co se týče dovozu do Polska, je Česko s podílem 3,1 % osmým největším dodavatelem (1. čtvrtletí 2022).

Český import a export se dlouhodobě zaměřuje na automobily, automobilové díly a příslušenství a elektroniku v nejširším slova smyslu. Pokud se podíváme na vzájemný obchod s Polskem, patří mezi nejvýznamnější druhy zboží dováženého do Česka z Polska stroje pro průmysl, přepravní technika, průmyslové výrobky a také chemické výrobky a navazující produkty. V opačném směru proudí z Česka podobná skladba zboží – stroje a suroviny pro průmysl, přepravní technika a průmyslové výrobky.

Logistická skupina Raben Group mezi Polskem a Českem v roce 2021 přepravila o 30 % více zásilek než v předchozím roce. Z průmyslového odvětví se společnost zaměřuje právě na automobily, chemické výrobky a elektroniku, které tvoří jádro česko-polského obchodu. „Nabídka přepravních služeb Raben s využitím systému kombinované přepravy úzce a efektivně propojuje pozemní druhy dopravy a přispívá k přesunu zboží ze silniční na železniční nákladní dopravu v kontextu evropské dopravní politiky. Rozvoj hospodářských a přepravních vztahů mezi Polskem a Českou republikou s obsluhou sousedních zemí přispívá k ekonomické a společenské stabilitě obou zemí, které k sobě mají velmi blízko nejen historicky, ale i jazykově,“ uvedl prezident České logistické asociace Václav Cempírek.

Zdroj: Raben Group