Aktuality

S rostoucími environmentálními obavami a potřebou efektivnějších opatření vydala Aliance pro podporu recyklace, přední česká organizace v oblasti podpory recyklace a udržitelného nakládání s odpady, přehledného průvodce k obalům. Ten je klíčovým nástrojem pro zvýšení povědomí o důležitosti recyklace pro firmy i širokou veřejnost. Průvodce je ke stažení zdarma na internetových stránkách Aliance.

 Aliance od svého vzniku usilovně pracuje na vytváření pokročilejších a účinnějších systémů recyklace a odpadového hospodářství, jejím hlavním záměrem je minimalizovat nepříznivé dopady na životní prostředí. Proto se rozhodla vydat průvodce k obalům, který poslouží jako komplexní zdroj informací o třídění, recyklaci a ekologických praktikách spojených s obaly. „Dnešní doba nám před sebe klade naléhavé výzvy a odpadová krize je jednou z nich. Z hlediska recyklace a minimalizace odpadů je například klíčové, aby materiály zůstávaly v oběhu co nejdéle. Průvodce k obalům má za cíl právě toto, a to prostřednictvím propagace zcela nového přístupu k obalům a změny myšlení jako takové,” říká Iva Werbynská, ředitelka Aliance pro podporu recyklace.

Průvodce k obalům se snaží srozumitelnou formou vysvětlit postupy recyklace. Obsahuje například kapitoly věnované jednotlivým materiálům, jako je sklo, plast, hliník, papír, pocínovaný plech a další, a nabízí názorná schémata celého procesu recyklace. Kromě toho průvodce poskytuje užitečné tipy a doporučení, jak snížit množství odpadů produkovaných domácnostmi a podniky.

Materiál je zdarma ke stažení na internetových stránkách Aliance a odborníci jej budou pravidelně aktualizovat. „V rámci oběhového hospodářství je však nutné vnímat obaly jako celek, nejen z hlediska materiálu. A průvodce nám pomůže zapojit jednotlivce i firmy. Společně můžeme přispět k ochraně životního prostředí,“ dodává Iva Werbynská.

Zdroj: Aliance pro podporu recyklace