Aktuality

V rámci svého strategického zaměření na skladování pokračuje společnost cargo-partner v rozšiřování svých skladových kapacit po celém světě. Nejnovější investice do iLogistických center Brwinów u Varšavy (Polsko), Dunajská Streda u Bratislavy (Slovensko) a Dobrovíz u Prahy (Česká republika) jsou reakcí na neustále rostoucí poptávku v regionu.

Proces rozšiřování a certifikace v Polsku

Společnost cargo-partner působí v Polsku od roku 1998 a dnes je jedním z hlavních poskytovatelů informační logistiky a mezinárodní dopravy v zemi. K červnu 2021 navýšila společnost cargo-partner svou skladovou kapacitu ve městě Brwinów o dalších 3 000 m². iLogistické centrum nyní poskytuje 11 000 m² skladovací plochy při teplotním rozsahu od +15 do +25 ° C, včetně prostoru celního skladu o rozloze 1 000 m². Zařízení se nachází v budově třídy A v logistickém parku MLP II, jihozápadně od Varšavy a vedle dálnice A2, nejdůležitějšího spojení západ-východ v Polsku.

Ruku v ruce s rozšiřováním svého zařízení ve městě Brwinów posílila společnost cargo-partner své zaměření na kvalitu, řízení procesů a získala příslušné certifikace IFS Logistics a GDP. Poskytovatel logistiky v současné době pracuje na získání certifikace HACCP pro své iLogistické centrum Brwinów a také iLogistické centrum Zory, jež poskytuje 6 650 m² skladové plochy poblíž zvláštní ekonomické zóny v Katovicích. V kombinaci s menším skladem cargo-partner v Poznani provozuje v Polsku celkovou skladovou plochu téměř 20 000 m² s více než 13 000 paletovými místy.

Dalších 5 200 paletových míst na Slovensku

Pouze rok od poslední expanze svého iLogistického centra v Dunajské Stredě se společnost cargo‑partner na Slovensku znovu rozhodla investovat do tohoto zařízení, aby uspokojila vysokou poptávku po skladovacích službách v regionu.

Díky svému přímému napojení na železniční kontejnerový terminál METRANS je sklad jedním z nejdůležitějších uzlů pro železniční dopravu společnosti cargo-partner v Evropě. Jeho výhodná poloha nabízí přístup po železnici do většiny hlavních námořních přístavů v Evropě i rychlé spojení z Číny po Nové hedvábné stezce. Společnost cargo-partner dodává ze svého distribučního centra v Dunajské Stredě komponenty pro automobilový průmysl předním výrobcům OEM v několika evropských zemích, včetně Slovenska, Maďarska, Rakouska a České republiky. Moderní skladové haly poskytují 30 300 paletových míst na 18 300 m² skladové plochy, včetně celního skladu o rozloze 3 300 m². Spolu s bratislavským iLogistickým centrem vlastní společnost cargo-partner na Slovensku celkem 26 500 m² prostorů skladů s více než 44 000 paletovými místy a nabízí svým zákazníkům širokou škálu služeb s přidanou hodnotou.

Posílení odbornosti v oblasti potravin v České republice

Společnost cargo-partner v České republice věnuje zvláštní pozornost skladování s distribučním řešením potravinářských výrobků a zboží podléhající rychlé zkáze. V iLogistickém centru v Dobrovízi poblíž pražského letiště nabízí společnost skladování při teplotě (+15 až +25 °C) a v chladu (+2 až +8 °C). Za účelem rozšíření svých odborných znalostí a doplnění portfolia svých služeb v potravinářském průmyslu převzala společnost cargo-partner k 1. červnu 2021 českou společnost Gibon Logistics.

Zdroj: cargo-partner