Aktuality

V roce 2019 dopravní a logistická skupina C.S.CARGO ze všech svých činností celkově utržila 4,8 miliardy korun.

Profitabilita v ukazateli v EBITDA vzrostla na 404 milionů korun. Růst skupina evidovala v segmentu logistiky. Dále také v námořní a letecké přepravě, kde nárůst činil 13 procenta. Přes 80 milionů korun investovala v roce 2019 skupina C.S.CARGO především do nových IT technologií a modernizace vozového parku. Pro své partnerské dopravce a dodavatele C.S.CARGO v loňském roce vyvinulo software, který výrazně zefektivňuje a usnadňuje proces společné práce a koordinace. Ke konci roku 2019 začalo C.S.CARGO úspěšně jednat o implementaci eCMR. Rok 2019 oproti roku předešlému výrazné změny trendů v logistice nepřinesl. Ukázalo se však, že postupná expanze v oblasti námořní a letecké přepravy byla vhodným krokem.

„Loňský rok patřil k rokům úspěšným. Přestože v logistice a dopravě nemáte nikdy hotovo, posunuli jsme se blíže k našim zákazníkům, zapracovali jsme na technologiích a pro naše zákazníky jsme dokázali zatraktivnit nabídku právě využitím synergií z lepší spolupráce skupiny,“ vysvětlil Aleš Willert, generální ředitel skupiny C.S.CARGO, viceprezident a předseda sekce nákladní dopravy Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Skupina začala lépe fungovat na principu „best practise“, který přinesl efektivnější koordinaci mezi českými, slovenskými a polskými pobočkami.

Zdroj: C.S.CARGO