Aktuality

Modernizace čerpacích stanic by měla směřovat k postupné úplné bezobslužnosti. Zatímco dnes se tyto typy stojanů objevují především u stanic s minimem doplňkových služeb, budoucnost by měla alespoň částečně patřit robotizaci.

Důvodem pro zavádění tohoto řešení je rostoucí poptávka po komfortu řidičů, limitem mohou být negativní psychologické efekty či nekompatibilita nově vyráběných vozů. Širší rozmach tohoto řešení lze podle odborníků čekat až po roce 2035.

Již dnes je možné u některých čerpacích stanic vyřešit doplnění paliva a jeho následné zaplacení kompletně bezobslužně. Slouží k tomu zpravidla plně automatizované stojany, které umožňují před tankováním zadat například finanční limit, který uživatel za pohonné hmoty uhradí. Tohoto řešení využívají stanice zejména během nočních provozů a v méně frekventovaných oblastech. Absence jakékoliv obsluhy se zároveň častěji vyskytuje u stanic, které standardně nenabízí širší portfolio přidružených služeb – typicky občerstvení či teplou kuchyni.

Pro stanici to znamená zejména ušetření mzdových nákladů. Bezobslužné stojany v současnosti nemusí plnit pouze svoji základní funkci, tedy umožnit uživateli doplnit potřebné množství paliva a obratem ho – zpravidla bezhotovostně – uhradit. Fungovat zároveň mohou jako nositele reklamních sdělení či užitečných informací, například těch týkajících se počasí.

„Díky dálkové správě je dnes možné prakticky všechny stojany obsluhovat z jednoho místa, nejedná se přitom o příliš nákladné řešení. V případě reklamy je tak především ve velkých zemích typu Francie možné efektivněji cílit konkrétní sdělení v závislosti na regionu, kde se stojan nachází,“ uvedl Daniel Struž ze společnosti Adast Systems, která se zabývá produkcí bezobslužných čerpacích stanic.

Zdroj: Adast Systems