Aktuality

Před nedávnem vstoupila polská stavební skupina Budimex na český trh. Do budoucna zde plánuje být součástí stěžejních projektů v rámci rozvoje železniční infrastruktury. Zájem má například o stavbu vysokorychlostních tratí či opravu důležitých pražských viaduktů. Čerpat hodlá ze svých dlouholetých zkušeností, které má s úspěšnou realizací projektů tohoto typu ze sousedního Polska.

V Polsku si společnost připsala úspěšnou realizaci stovek významných drážních projektů. Nyní má Budimex ambici podílet se klíčovou měrou i na modernizaci tuzemské železnice. „Naším cílem je být jednou z klíčových firem v Česku a stát se zde stabilní a konkurenceschopnou společností. K místnímu trhu přistupujeme s velkým respektem. Nejdůležitější jsou z naší perspektivy lidé. Proto chceme vybudovat mezinárodní tým, který bude stavbu společně realizovat a řídit,“ popisuje Rafał Zahuta, projektový manažer společnosti Budimex.

V příštích letech má největší polská stavební firma na české železnici zájem o velké i malé projekty. Účast v několika tendrech je již za ní a do budoucna má u nás vyhlédnutou řadu dalších plánovaných staveb. „Jde kupříkladu o výstavbu vysokorychlostních drah, dostavbu úseků v rámci Transevropské dopravní sítě či železniční spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla. Velmi působivý je i návrh nového dopravního terminálu na Smíchově. Svoji pozornost věnujeme rovněž plánovaným rekonstrukcím pražských viaduktů,“ vyjmenovává Zahuta.

Zdroj: Budimex