Aktuality

Kuehne+Nagel nabízí možnost využití udržitelných biopaliv v námořní logistice. Volbou biopaliva druhé generace UCOME (metylester použitého kuchyňského oleje) namísto standardních pohonných hmot mohou zákazníci Kuehne+Nagel snížit své emise z námořní přepravy až na nulu. Výhodou UCOME je způsob jeho výroby, jež nevyžaduje žádnou zemědělskou půdu ani zpracování potravin.

Masové rozšíření tohoto paliva je zatím omezeno skutečností, že ne každé plavidlo jím může být poháněno. Proto Kuehne+Nagel nabízí takzvaný Mass Balance Concept. Vypočítá vzniklé emise, nakoupí odpovídající množství biopaliva a následně ho přiřadí k danému nákladu. Zákazníci, kteří se rozhodnou chránit životní prostředí a používat biopalivo k přepravě alespoň části svého nákladu pak obdrží certifikát, jenž vyhodnotí množství eliminovaných emisí v poměru k celkovému objemu jejich carga.

Zdroj: Kuehne+Nagel