Aktuality

Čínský exportní přístav Yantian je zasažen novou vlnou nákazy Covidem-19, zásilky z Číny do Evropy nabírají zpoždění 16 i více dnů.

Dva přesné ukazatele, kterými lze narušení měřit, jsou dny zpoždění a kontejnerová kapacita. Situace v Yantianu v obou případech již nyní překračuje rozsah potíží, které nedávno zapříčinila nehoda Ever Given. Odbavení v přístavu fungovalo na 20%, po nejnovějších opatřeních místního přístavního úřadu se produktivita vrací na 45%, to však k eliminaci zpoždění nepostačuje. Nedostatek kontejnerů a zpoždění budou mít patrně vážný dopad na schopnost společností dodávat zboží koncovým uživatelům. Průmyslová odvětví budou čelit dalším potížím s dodávkami materiálů. Jakmile se nahromaděný náklad dá opět do pohybu, bude působit potíže při dalším odbavení v cílových přístavech, v pozemní části jejich provozu.

Přestože evropské přístavy budou pravděpodobně pod relativně menším tlakem než například americké, již nyní dochází k zavedení mimořádných opatření v Hamburku. V Antverpách odesílatelé aktuálně nebudou smět dodávat kontejnery na přístaviště déle než sedm dní před potvrzeným datem příjezdu nominovaného plavidla.

Jan Kodada, Gebrüder Weiss ČR