Aktuality

Z celkového objemu produkce závodů v Dobrovici a Českém Meziříčí putuje na modrých paletách CHEP prostřednictvím balicího centra TTD v Mělníku ročně ke spotřebitelům 50 000 tun krystalického cukru.

Společnosti CHEP a Tereos TTD (TTD), výrobce cukru a lihu v České republice, jsou dlouholetými partnery. Od roku 2017 poskytuje CHEP kompletní poolingový servis založený na sdílení, správě a opětovném využívání palet pro oba tuzemské cukrovary TTD. Nejvyužívanější platformou CHEP je pro distribuci cukru TTD aktuálně dřevěná půlpaleta s kovovými vzpěrami, která je optimální pro efektivní skladování, přepravu i vystavení zboží v místě prodeje. Díky své solidní konstrukci a kompatibilitě s různými propagačními formáty umožňuje i vizuálně atraktivní prezentaci produktů TTD maloobchodním zákazníkům.

Michal Franěk, ředitel mělnického balicího centra TTD, vysvětluje: „Důvodů, proč jsme se rozhodli místo tradiční paletové výměny pro pooling, je hned několik: V prvé řadě nám s ním zcela odpadá nutnost řešit evidenci palet a jejich vracení od zákazníků zpět k nám – oboje zastřešuje v rámci služby CHEP. S poolingem nemusíme uchovávat a spravovat vlastní paletový inventář, zároveň ale bez problémů pokryjeme sezónní výkyvy poptávky po cukru.“

Palety CHEP svými parametry splňují přísná mezinárodní kritéria, při jejich výrobě a údržbě je zvláštní pozornost věnována kvalitě materiálu. Proto jsou vhodné pro použití v automatizovaných provozech, jako je tomu v případě balicího centra TTD.

„Používáme plně automatické linky, kde je spolehlivost palet i obalového materiálu klíčová. Ze servisních středisek CHEP nám jsou dodávány palety v kvalitě odpovídající požadovaným standardům,“ dodává závěrem Michal Franěk.

Zdroj: CHEP