Aktuality

Mýtný systém odhalil za pololetí 135 tisíc přestupků: nejčastěji chybují řidiči ze Španělska a z České republiky, vzorní jsou dopravci ze Slovenska.

Během prvního pololetí letošního roku odhalil nový mýtný systém celkem 135 tisíc mýtných incidentů (porušení pravidel ze strany dopravců). Nejčastějším prohřeškem řidičů je chybně nastavený počet náprav, jízda nezaregistrovaného vozidla či nedostatečný kredit v případě režimu předplaceného mýta. V pracovních dnech zkontroluje nový mýtný systém až 250 tisíc nákladních vozidel a autobusů za den.

Přestože jsou náklady na provoz satelitního mýtného systému o dvě třetiny nižší než v případě dříve používaných mikrovlnných bran, umožňují nové technologie efektivně kontrolovat plnění povinností úhrady mýtného ze strany dopravců. Nový systém kontroly využívá mimo jiné i 60 statických kontrolních bran obsluhovaných operátory CzechToll a 25 vozidel mobilní kontroly, které provozuje Celní správa ČR.

„Nové technologie mýtného systému na kontrolních branách umí rozlišit v řádu vteřin, zda projíždí automobil podléhající zpoplatnění, zda je vozidlo řádně zaregistrované a má správně nastavenou palubní jednotku. Nejvytíženější kontrolní brána je na Pražském okruhu. V pracovních dnech zaznamená v průměru 7 tisíc průjezdů vozidel, které podléhají zpoplatnění. Pokud zjistí systém jakoukoli nesrovnalost, přichází na řadu lidská kontrola a případné řešení mýtného incidentu,“ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel společnosti CzechToll.

Mezi nejzávažnější přestupky patří jízda po zpoplatněné komunikaci ve vozidle, které není řádně zaregistrováno, nebo jízda bez funkční palubní jednotky. Postih za tyto přestupky může ve správním řízení dosáhnout až 100 tisíc korun, dopravce navíc musí uhradit doměřené mýtné. V absolutním počtu spáchali nejvíce mýtných incidentů řidiči vozidel registrovaných v České republice (58 tisíc incidentů), v Polsku (27 tisíc) a v Rumunsku (7,5 tisíce incidentů). Ze srovnání počtu incidentů v poměru k počtu vozidel v systému z dané země vychází nejhůře Španělsko: na 1 mýtný incident zde připadá provoz 1,4 vozidla zaregistrovaného v systému.

Zdroj: CzechToll