Události
Na základě požadavků zástupců chemických a přepravních společností proběhlo 10. března 2022 on-line diskusní fórum „Na železnici dějou se věci“. V rámci fóra proběhla diskuze zaměřená na problematiku železničních vleček, kombinovaných přeprav a přeprav zboží po železnici. Diskutující odborníci považují tuto problematiku za velmi závažnou pro chemické podniky. Jedná se o omezující až limitující faktor pro využití železničních přeprav chemických komodit.

Diskuzní fórum zorganizoval Svaz chemického průmyslu ČR, jehož zástupci upozornili, že pro Českou republiku, ale částečně i pro Slovensko, je velice důležitý dopravní tok z a do Německa. Jeho omezení má přímý vliv na ekonomiku státu. Letošní výluka v Děčíně je významná, ale ne ojedinělá. Takových příkladů najdeme za poslední roky řadu a velká část z nich má souvislost i s čerpáním dotací.

„Je hlavním účelem evropských infrastruktur zajistit propustnost ekologicky vstřícné dopravy nebo vyčerpat dotace bez ohledu na plynulost a nákladovost provozu?“ ptají se odborníci působící v železniční dopravě a zdůrazňují, že odklony a omezení znamenají nejen výrazné prodloužení doby přepravy, ale i výrazný růst nákladů. Zvýšené náklady se pak přenášejí do cen produktů a na konečné spotřebitele, případně snižují nebo eliminují konkurenceschopnost českých a slovenských výrobků na evropském a globálním trhu. Níže uvádíme některé postřehy a názory:

Jaroslav Tyle, ŽESNAD

Problém představuje především velmi špatná propustnost tratí. Na všech hlavních tratích v České republice je nějaké úzké hrdlo, což velice komplikuje transport ucelených vlaků. Navíc je na letošní rok plánována mimo jiné výluka na úseku Děčín – Drážďany (mezi Bad Schandau a Dolním Žlebem), která proběhne od 26. června do 10. prosince. Apeluji na zajištění udržitelnosti přeprav po železnici, jinak by se nebezpečné věci musely přepravovat po silnici, což z povahy tohoto zboží představuje zvýšená rizika.

Jiří Trojan, LOVOCHEMIE

Provozujeme sedm párů vlaků týdně do Německa a zpět. Všechny přepravy organizujeme ad hoc, nedají se tedy naplánovat dopředu. Musíme jednat s různými dopravci, setkáváme se s výlukami. Realizovat přepravu je velký problém.

Oldřich Sládek, ŽESNAD

Na našem území se podařilo prosadit lepší propustnost pro nákladní vlaky. Velké problémy však vidíme na trati Domažlice – Furth im Wald. V Německu už sice začali pracovat na jejich odstranění, ale jsou projekčně asi čtyři roky za námi.

Jiří Dospěl (Spolchemie)

Naše společnost je závislá na přechodu Bad Schandau. Vlaky mají neustále zpoždění, takže musíme udržovat nepřetržitý kontakt se všemi subjekty. Problémy vidíme všude: chybí lokomotivy a personál nebo Němci nepřijímají. Nezbývá nám nic jiného než podle potřeby nahrazovat přepravu po železnici silniční dopravou.

Jiří Beneš, TotalEnergies

Státní podpora kombinované dopravy z hlediska budování terminálů je nezajímavá, pokud se nezlepší propustnost železničních tratí. Některé firmy už přecházejí z železnice na silnici, což je pochopitelně krok zpátky z pohledu ekologie, bezpečnosti a cen. Nicméně je třeba položit si otázku: Zbývá jim něco jiného?

Ondřej Jašek, DB Cargo

Přechod Bad Schandau představuje skutečně kapacitní problém (strojvedoucí, lokomotivy, omezené kapacity na terminálech). Některé vlaky jsou proto přesměrovávány přes Cheb nebo přes Lichkov. Za DB Cargo nemám pozitivní zprávy. Nic z toho, co by mohlo pomoct není v plánu. To je tvrdá realita.

Text a foto: Václav Podstawka