Události

Společnost Linde Material Handling Česká republika uspořádala s ohledem na opatření proti šíření nemoci Covid-19 svou první on-line zákaznickou konferenci. Navázala tak na tradici pravidelných setkání se zákazníky.

Zástupci společnosti představili českému trhu nejnovější generaci vozíků H20–H35 s hydrostatickým pohonem. Dalšími diskutovanými tématy byla moderní intralogistická řešení včetně automatizace, bezpečnost provozu ve skladech a možnosti moderního energy managementu.

Vše běží naplno

Jednatel společnosti Linde Material Handling Česká republika (Linde MH) David Čepek a obchodní ředitel Pavel Osička všechny sledující již v úvodu ujistili, že firma naplno funguje a že hned v začátku šíření virové nákazy v České republice přijala všechna potřebná opatření, která umožní plnit všechny závazky vůči zákazníkům a zároveň chrání zaměstnance i zákazníky.

„Díky nové situaci jsme se naučili překlenovat vzdálenosti a pracovat bezpečným způsobem i v nelehké době šíření koronavirové infekce. Našim zákazníkům stále poskytujeme stoprocentní servisní služby a naplno běží i konzultace a řešení nových projektů,“ ubezpečil David Čepek. „Se zákazníky komunikujeme rychle on-line, což nás inspirovalo k uspořádání tohoto zcela nového formátu on-line konference. Našli jsme tak způsob, jak se spojit se zákazníky, představit jim naše aktuální aktivity a také se dozvědět jejich názory. Potěšil nás velký zájem. Přímý přenos sledovalo více než 180 diváků, kteří během konference pokládali otázky a živě diskutovali na chatu. Dalších více než 200 zákazníků zhlédlo záznam konference dodatečně.“

Diváci se nejčastěji ptali na možné dovybavení vozíků bezpečnostními prvky, jako je například automatické snižování rychlosti v halách nebo systémy upozorňující na projíždějící vozík. V oblasti intralogistiky odpovídali odborníci Linde na otázky o možné automatizaci pro ukládání konkrétního zboží, například plastových beden a dalších možností skladování.

„Přínos digitalizace a automatizace v intralogistice je nesporný. Ve spolupráci s naším koncernovým partnerem společností DEMATIC optimalizujeme a řešíme problematiku automatizace skladových operací. Manipulační technika Linde je připravena na stále nová a užitečná digitální řešení, ať už se jedná o Linde Servis Manager, v České republice vyvinutou aplikaci Linde Delivery a další. Daří se nám tak dosahovat tolik potřebných úspor,“ doplnil David Čepek.

Efektivita a bezpečnost

Na konferenci byla věnována pozornost i oddělení Energy managementu Linde MH. „Pro stávající i nové zákazníky provádíme komplexní analýzu, díky které doporučíme vhodný pohon pro naši vysokozdvižnou techniku. Ať už se jedná o bateriový pohon, CNG (stlačený zemní plyn), vodíkový pohon pomocí palivových článků či spalovací motory. Experti Linde MH díky širokým zkušenostem dokáží navrhnout efektivní a ekonomicky výhodná řešení, a to včetně například úložišť energie, která následně pomáhají vykrývat proudové špičky při nabíjení Li-Ion techniky,“ informoval Pavel Osička, obchodní ředitel Linde MH.

Dalším důležitým tématem, kterému se prezentující věnovali, byla bezpečnost provozu ve skladech a provozech. Nejen bezpečná on-line komunikace, ale především Linde bezpečnostní řešení jsou při provozu vysokozdvižné techniky důležitá a zákazníky oceňovaná. Ať už se jedná o unikátní bezpečnostní vestu či výstražné prvky, nebo veškerá komplexní technická a softwarová bezpečnostní řešení společnost Linde MH.

Novátorské řešení zákaznické konference, která se měla původně konat v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči a měla být i výročním eventem společnosti s bohatým programem, se setkalo u zákazníků a partnerů s velmi pozitivním přijetím. Všichni ocenili snahu společnosti zůstat v nelehké době v kontaktu a nalézt cestu k přínosné a fungující komunikaci.

Zdroj: Linde MH