Různé

Europaleta je nejrozšířenější výměnná transportní paleta na světě. Na evropském kontinentu pak trhu přepravních palet naprosto dominuje. V současnosti je na světě v oběhu přes 600 mil. kusů jen europalet EPAL. Ročně se europalet EPAL vyrobí a opraví přes 130 mil. kusů.

Europaleta je na trhu více 60 let a její výroba i opravy podléhají přísným normám i předpisům. Důvodem pro zavedení a používání europalet je výrazně dokonalejší využití ložné plochy nákladních automobilů, železničních nákladních vozů i plochy více či méně automatizovaných skladů. Samozřejmostí je výrazné urychlení překládky zboží během dopravy nákladů. Po zavedení europalet se zvýšila celková efektivita při přepravě a manipulaci s nákladem o téměř 80 %.

Europaleta má ložnou plochu 0,96 m² s rozměry 1200×800×144 mm (délkaךířka×výška). Vlastní hmotnost palety se pak pohybuje mezi 20–24 kg podle vlhkosti dřeva. Nosnost europalety je pak až 2000 kg při rovnoměrně rozložené hmotnosti nákladu na celou plochu palety.

Uživatelé si často kladou otázku, zda je nezbytné používat výhradně nové europalety nebo budou dostačovat palety již použité nebo dokonce opravované. Nejdříve je třeba uvést, že základní technické vlastnosti (nosnost, pevnost, stabilita) jsou u nových palet totožné jako u palet použitých nebo opravovaných. Rovněž opravy palet totiž podléhají příslušným normám a dalším požadavkům, které splňují téměř výhradně pouze řádně certifikovaní a kontrolovaní výrobci a opravci palet s příslušnou licencí – například Evropská paletová asociace EPAL. Samozřejmě rozdíl mezi novými a dlouhodobě používanými (a případně opravovanými) paletami je zejména v oblasti vzhledu a estetiky. Když se tedy zákazník rozhoduje, jaké (ve výše uvedením duchu) palety použít, pak je skutečně potřeba individuálně zvážit konkrétní požadavky na přepravu, skladování i na druh přepravovaného zboží.

Za prvé: Velmi zjednodušeně je možné říci, že čím je zboží náchylnější k poškození, případné znečištění nebo jiné znehodnocení, dražší, čím je více „značkové a imagové“, tím by měly být palety novější, světlejší, čistší a bez vad. Popřípadě by se měly zvolit palety zcela nové, použité pro danou přepravu pouze jednou.

Můžeme uvést několik konkrétních příkladů. Na paletách zcela nových (nebo minimálně použitých) se přepravuje například lékařský materiál (obvazové materiály, léky, lékařské příslušenství apod.), některé druhy a značky hraček pro děti (ať stavebnice nebo přímo hračky), potravinářské zboží a vybrané potraviny nebo značková obuv a oblečení. Někdy se nové nebo málo použité palety používají i pro zboží, které se přímo z palet prodává.

Na druhé straně existuje zboží, u kterého jsou hlavním kritériem „technické“ požadavky kladené na palety – tedy nosnost a pevnost bez ohledu na „vzhled a líbivost“ palet. Na těchto paletách pak lze přepravovat téměř veškeré ostatní méně citlivé zboží. Můžeme zmínit například nejrůznější větší produkty (například domácí spotřebiče), zboží dále balené, u nějž nevadí případné mírné znečištění vnějšího obalu, který přichází přímo do styku s paletami, strojírenské výrobky, rozebraný nábytek v krabicích, až po stavení materiál (pytle, cihly, střešní tašky, obklady apod.), v jehož případě na vnějším vzhledu palet nezáleží vůbec.

Za druhé: Dalším (kromě ceny palet) a posledním zásadním ukazatelem je stupeň automatizace, který zákazník a jeho partneři používají v logistickém řetězci. V tomto případě se jedná o komplexní proces dopravy zboží – od jeho balení a ukládání na palety (různé paletizační systémy s rozdílným stupněm automatizace), přes proces a způsob nakládky a vykládky, až po skladování zboží na paletách. Právě v oblasti vlastního skladování postupně převažují stále více automatizované a robotizované systémy. Z tohoto pohledu můžeme opět stručně konstatovat, že čím více je celý logistický řetězec automatizovaný, tím by palety měly být v lepším stavu – tedy palety nové nebo pouze mírně použité (dle Klasifikace kvality palet EPAL se jedná o palety nové nebo palety kategorie A a B). V automatizovaných provozech je totiž celková kvalita palet s jejich rozměry klíčová. I malé odchylky v rozměrech mohou na automatických linkách a skladech způsobit zásadní komplikace a výrazné náklady plynoucí z prostojů nebo poškození zboží. Proto je třeba myslet na to, že nové, použité i opravované palety by měli zákazníci odebírat od licencovaných společností (licencovaní výrobci a opravci palet) – například od Evropské paletové asociace EPAL. Zejména licencované společnosti mohou garantovat, že požadované palety budou odpovídat předepsaným normám a plně uspokojí potřeby zákazníka.

Text a foto: Milan Kovařík, Evropská paletová asociace EPAL