Nebezpečný náklad
Prostředí v chemické výrobě a skladování negativně působí na některé prvky manipulační techniky. Na druhou stranu manipulační technika může představovat riziko pro bezpečnost práce. Proto je do nebezpečného prostředí vyžadována speciální úprava vozíků.

Vzhledem ke zpřísňujícím se předpisům na pracovní prostředí je stále více a více výrobních a logistických operací zařazováno do kategorie „nebezpečné prostředí s klasifikací EX“ s rizikem nebezpečí požáru nebo výbuchu plynů, par či prachu. V praxi to znamená, že dotčené prostory, výrobní zařízení a manipulační prostředky, které se tam budou provozovat, musí splňovat řadu dodatečných bezpečnostních požadavků.

„Bohužel mezi laickou veřejností je zažitý názor, že u manipulačních vozíků stačí dovybavení vidlic nejiskřivým potahem z nerez oceli a že veškerá manipulace je již bezpečná. Realita je však mnohem komplikovanější, protože vozíky musí být vyrobeny v souladu s požadavky evropské normy EN 1755 a směrnice 2014/34/EU ATEX, které stanovují celou řadu speciálních technických podmínek pro omezení zdrojů vznícení, se kterými se výrobci vozíků musí vypořádat,“ vysvětluje Vladislav Záveský, product manager Linde Material Handling Česká republika.

Celý článek najdete v zářijovém čísle tištěného časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.