Manipulace a technika
Tažné soupravy se osvědčují zejména ve výrobním procesu, protože šetří pracovní sílu, snižují nasazení manipulační techniky, zvyšují bezpečnost provozu a také pomáhají optimalizovat dodávky materiálu na výrobní linky.

Odborníci tvrdí, že ve výrobě by mělo být minimum materiálu, protože výrobní plocha je velice drahá. Proto se na výrobní linky materiál přepravuje pouze na základě požadavků z výroby. Inteligentní tažné soupravy tuto přepravu pomáhají optimalizovat. Výhoda inteligentních tažných souprav spočívá v produktivitě přeprav, která je daleko vyšší než u přeprav čelními vozíky.

Manuální i automatický provoz

Tažné soupravy dnes dodávají všichni významní výrobci manipulační techniky. Začátkem úspěšné historie tahačů a inteligentních tažných souprav STILL byl hospodářský rozmach v 50. letech a tehdejší boom logistiky. Již v roce 1946 společnost STILL slavila úspěch s elektrickým vozíkem EK 2000, který se postaral o to, že se společnost začala orientovat na výrobu manipulační techniky. Myšlenka možnosti zásobování inteligentními tažnými soupravami se zrodilav šedesátých letech minulého století, kdy mlékaři v malých anglických městech přijížděli k zákazníkům a měnili prázdné lahve stojící přede dveřmi za plné. Proto se tažným soustavám dnes také často říká „milkrun“. Tehdy vlastně vznikl permanentní dodavatelský koloběh a zároveň začal vývoj od tříkolového tahače, tahače s přívěsy, vysokozdvižného vozíku až po inteligentní tažné soupravy.

Vláček STILL z roku 1946

„Základní přepravní jednotka, kterou je paleta, se umístí na manipulační vozík. Ten je následně možné ručně zasunout do některého z nabízených typů rámů tažné soupravy. Rámy se pro jízdu hydraulicky nebo elektricky nadzdvihnou, takže kolečka manipulačních vozíků nejsou při jízdě v kontaktu s podlahou. Zároveň je manipulační vozík při jízdě na rámu automaticky zajištěn,“ říká Václav Jung, projektový a produktový manažer STILL ČR.

Pokud se místo běžného tahače použije tahač automatický, vznikne tažná souprava, která může zásobovat výrobní linku zcela samostatně, což přináší zajímavé úspory v oblasti mzdových nákladů. Automatické tažné soupravy mohou být naprogramovány, nejen co se týče tras a zastávek, ale mohou komunikovat i s další infrastrukturou skladu, například s vraty, nebo se vzájemně vyhýbat a dávat si přednost s jinými soupravami. Inteligentní tažné soupravy jsou patentovaným přepravním systémem. Nabízí maximální flexibilitu, jedinečný komfort a ergonomii při manipulaci s nákladem. „Společně s moderními tahači firmy STILL tvoří modulární koncept, který se dokáže přizpůsobit individuálním požadavkům prakticky každého zákazníka,“ pokračuje Václav Jung.

Vysoká věrnost stopy

Tažné soupravy nabízejí možnost velmi efektivní a flexibilní logistiky, protože při jejich využití lze zcela jasně definovat přepravní trasy. V rámci jedné jízdy tak jde současně zajistit zásobování i odvoz materiálu. Vzhledem k vyšší přepravní kapacitě je možné snížit počet kusů manipulační techniky v místě zásobování a tím na druhou stranu zvýšit bezpečnost provozu. Zaměstnanci zákazníka se tak mohou věnovat jiné, například kreativnější činnosti.

Přednostmi inteligentní tažné soupravy STILL jsou především efektivita, kdy provoz soupravy zajistí pouze jedna osoba, dále nízká hlučnost a také velmi malé prostorové nároky umožňující transport palet o různých velikostech. „Naše soupravy se vyznačují vysokou věrností stopy tahače, vysokou stabilitou soupravy i při vysokých rychlostech a plně automatickým zajištěním nákladu. Jsou tedy velmi bezpečné,“ zdůrazňuje Václav Jung.

Pracovníci jen natáhnou ruku

Nasazení tažných souprav je v principu výhodné pro horizontální přepravu materiálu, například pro zásobování výrobních linek. Jsou optimálním řešením logistiky v rámci tzv. lean production, kdy je možné s jejich pomocí synchronizovat zásobování a spotřebu, a při tom navíc probíhá třídění odpovídající pořadí při montáži. Zaměstnanci si pro materiál jen sáhnou.

Do popředí se dostávají také jako prostředky vnitropodnikové přepravy, především transportují uskladněný materiál k výrobní lince v úrovni podlahy a zvládají také přepravu smontovaných výrobků ve formě velkých nákladových jednotek od výrobní linky. Kromě zásobování a přepravy se používají rovněž k systematickému odvážení odpadu.

Využívání inteligentních tažných souprav je typické ve zdravotnictví, potravinářském průmyslu, maloobchodě či zpracování druhotných surovin. Průkopníkem v těchto moderních, efektivních, výrobních procesech se stala výroba automobilů. Obecně lze říci, že se využívají tam, kde je nutné výrobní linky neustále zásobovat materiálem, ale také v nevýrobních provozech, například na letištích.

„Inteligentní tažná soupravaje zkrátka chytrou koncepcí, při jejímž zavedení lze ušetřené investiční a provozní prostředky využít jiným způsobem,“ dodává Václav Jung.

Výroba, distribuce, e-shopy

Různorodá řešení v rámci koncepce Toyota T-motion nabízejí tahače ručně vedené, pro stojícího nebo sedícího řidiče, tahače pro sedícího řidiče s plošinou (od 2 do 50 t) a také výkonné AGV tahače (až 5 t). Jejich zapojení umožňuje nahradit konvenční vidlicové vozíky a dosáhnout zefektivnění manipulace a logistiky. Obvykle jde o zásobování výroby nebo o manipulaci v distribučních centrech e-shopů. Čím je horizontální transport frekventovanější a vzdálenosti delší, tím jsou tahače výhodnější.

Tažná souprava Toyota zásobuje výrobu automobilů.

V koncepci T-motion se promítají naše dlouholeté zkušenosti s potřebami a nároky štíhlé výroby a jejího zásobování. Cílem je nahradit jízdu vidlicového vozíku s jedním nákladem efektivnějším „štíhlejším” řešením. Principy štíhlé výroby a na ní navázané štíhlé manipulace přinášejí celou řadu benefitů v oblasti provozních nákladů i bezpečnosti práce,“ vysvětluje Jindřich Přívora, PR manažer společnosti Toyota Material Handling Česká republika.

Elegantním a v mnoha aplikacích prověřeným řešením s vozíky od Toyoty je nasazení soupravy tahač – vláček z přípojných vozíků různé délky a různých typů, které obvykle v pravidelných časových intervalech odvezou během jedné jízdy vždy větší množství jednotlivých nákladů. Současně větší množství nákladů, například hotových výrobků, polotovarů nebo prázdných obalů přivezou zpět. Tahače mají skvělou budoucnost a jsou v mnoha aplikacích s horizontálním pojezdem výrazně efektivnějším řešením než standardní vidlicové vozíky.

Kolik požadavků, tolik řešení

Manipulace s více náklady najednou s pomocí tažných vozíků je obzvláště výhodná ve výrobních a logistických procesech, kde méně vozíků a operátorů potřebných na přepravení stejného objemu ve stejném čase přináší výrazné zkrácení přepravních časů a úsporu nákladů. Méně vozíků a méně cest také znamená větší bezpečnost.

Toyota nabízí řešení pro:

  • kusové položky všech velikostí a hmotnosti, přepravky, půlpalety a celé palety
  • soupravy klasických tahačů, ale i tahačů plošinových nebo s ložnou plochou upravenou jako valník
  • speciální požadavky z jakéhokoli oboru

Řady Tracto a Simai v rámci koncepce T-motion nabízí tahače v celkem osmi řadách, od jednoduchých ručně vedených tahačů, přes kompaktní i velmi výkonné vozíky se stojícím nebo sedícím řidičem, po velké tahače připomínající nákladní automobily s ložnou plochou a tažným zařízením s kapacitou až 50 t.

Vybírat je možné například podle následujících hledisek:

  • podle tažné síly
  • podle pohonu, u elektrických vozíků podle velikosti baterie
  • podle místa nasazení
  • podle způsobu napojování
  • kompaktní tahače ideální pro těsné prostory a úzké uličky
  • řešení pro pohodlné vychystávání i z vyšších úrovní
  • podle rozměrů a manévrovatelnosti konkrétních tahačů
Záleží na konkrétním provozu

Martin Řehák, manažer produktové podpory a tréninku Linde Material Handling Česká republika, podotýká, že současná rychlá doba přináší mnoho změn, a to i do odvětví manipulační techniky. Dnešní doba je zaměřena na minimalizaci nákladů a s tím souvisí i efektivní přeprava. Když hovoříme o inteligentních tažných soupravách jde primárně o zásobování výroby, adjustace, či kompletace finálních výrobků.

„O standardních tažných soupravách bylo řečeno již mnoho, ale vždy se řeší náhrada čelních vysokozdvižných vozíků, které mají podstatně větší nároky na prostor, právě při zásobování linek. Ve stručnosti vždy vyvstává několik otázek, podle čeho si vybrat,“ uvádí Martin Řehák.

Jaké jsou podle jeho názoru možnosti a systémy? Vždy záleží, a to stále více, na podmínkách požadavcích a situaci v konkrétním provozu. Je třeba pochopit a poznat trasy a možnosti nakládání a vykládání. Obsluha by měla být schopna do vláčku naložit náklad vlastní silou. I to je důvod, proč se vagonky u vláčků vyrábějí do nosnosti cca 2000 kg, ale vždy závisí na konkrétní situaci.

Tahač Linde se stojícím řidičem

Samostatným bodem je výbava, propojení s tahačem či systém nakládání do rámů. Zjednodušeně lze říct, že tahač je potřeba vybrat dle požadavků na tažnou sílu. Důležitá věc, na kterou se nesmí zapomenout je profil cest, protože tahač musí být schopen bezpečně ubrzdit danou soupravu. Tato data Linde MH poskytuje vždy při konzultaci v konkrétní situaci a prostředí.

„Ano hovoříme-li o takzvaných inteligentních tažných soupravách, máme na mysli ty, které nepotřebují řidiče, máme na mysli ty, které nepotřebují vyznačení tras pomocí infrastruktury a podobně. Ideální kombinací je automatický tahač, tedy stroj bez řidiče, který je schopen následovat trasu, kterou dostane určenou. Dokáže respektovat požadavky na rychlost, tedy na to, kdy má kde být a rovněž se umí orientovat v prostoru. V Linde Material Handling najdeme několik různých typů, ale pro tyto účely je nejvhodnější P-matic, který díky geonavigaci zvládá transport bez fyzického vyznačení trasy.“ je přesvědčen Martin Řehák.

Automatizace nakládky a vykládky

Zcela novým krokem v porfóliu Linde MH je rozvoj automatizace právě v inteligentních tažných systémech. Novým trendem je automatizování nakládky a vykládky do vláčků. Na první pohled se jedná o velmi jednoduché řešení, ale opak je pravdou. Je nutné si uvědomit, že standardní naložení i vyložení obstarává obsluha, která manuálně natlačí vozík s materiálem do vláčku, zajistí ho a vláček odjede. Od automatické soupravy však zákazník očekává nejen přepravu, ale především ono vyložení a naložení.

„Zde je třeba zahrnout nejen body, které technicky nasunou materiál na nosné části vláčku, například pomocí automatických rolen, ale i další body. Patří sem správné, a hlavně naprosto přesné zastavení, řekněme na značkách. Dále výškové nastavení, aby materiál bez problémů přejel z vláčku na své místo a naopak. Kontrolní body, a mechanismy, tedy například to, aby vykládací plocha byla volná a co se má stát, nebude-li,“ vysvětluje Martin Řehák. „Všechny tyto prvky patří nejen do automatizovaných tažných systémů, ale jde zde hlavně, a to chci zdůraznit, o integraci systému do systémů existujících. To je zásadní bod, který řeší v Linde právě oddělení Intralogistiky. V Intralogistice se totiž neřeší jen konkrétní stroje nebo konkrétní regál, případně dveře mezi sklady. Je třeba řešit vše a v kooperaci, jak komunikuje stroj s řídícím systémem. Je třeba zvážit, jaký řídící systém je ve skladu použit, jak s ním komunikovat a jak navázat na existující řešení.“

V této souvislosti vidíme, že problematika inteligentních souprav spadá do skupiny automatizace, ale sama od sebe přináší i přesah do ostatních skupin výrobků a služeb, které Linde MH poskytuje. Závěrem je nutné zdůraznit, že takovéto projekty jsou projekty dlouhodobé. Jedná se o živý organismus, který se musí přizpůsobit nastalým změnám a situacím. Vzájemná důvěra mezi Linde MH a zákazníkem musí být na velmi vysoké úrovni a veškeré body je třeba řešit s pohledem na budoucí výsledek.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: STILL, Toyota a Linde