Manipulace a technika

Vjezdové regály (neboli Drive-In) patří mezi velice efektivní systémy pro ukládání homogenního paletizovaného zboží. Systém tvoří soustava skladovacích kanálů s úložnými krakorcovými nosnými prvky.

Vjezdové regály svým uspořádáním eliminují uličky a maximalizují využití skladového prostoru. Někteří odborníci uvádějí, že prostorové využití skladu pak dosahuje hodnoty až 85 procent. Vjezdové regály se používají pro uskladnění stejných výrobků nebo materiálu pro výrobu. Umožňují skladování tolika skladových položek, kolik je vytvořeno regálových řad (kanálů). Mohou být například použity ve výrobě, a to jak v provedení s jednou příjezdovou uličkou, pracující v principu LIFO, tak ve variantě průjezdného uspořádání s přístupem ke zboží z obou stran regálů, kde je možno použít princip FIFO.

Jaké komponenty jsou potřeba?

Jan Peřina ze společnosti PROMAN uvádí, že vjezdové regály jsou primárně určeny pro blokové skladování stejného druhu zboží na paletách, které není možné stohovat na sebe. Hlavní výhodu představuje maximální využití skladovací plochy, avšak bez okamžité možnosti přístupu ke každé uložené paletě. Z jakých komponentů se vjezdové regály skládají? Základní konstrukci tvoří regálové sloupy a speciální šíny, na které se palety ukládají. Tyto šíny, tj. ukládací profily, jsou vyrobeny z ocelového ohýbaného pozinkovaného plechu. Šíny jsou podepírány ocelovými konzolami, ke kterým jsou připevněny. Konzoly jsou jednostranné nebo oboustranné a jsou přes závěs přišroubované k regálovým sloupům. Vjezdové regály dále obsahují hlavový nosník umístěný na horním konci sloupu.

„Tyto nosníky slouží k propojení jednotlivých stojin, čímž vytvoří regálový blok a určují šíři každého kanálu. K zajištění stability vjezdového regálu slouží svislá a vodorovná zavětrovací táhla. Regály mohou být vybaveny ochrannými nájezdy na začátku ukládacích profilů, ochranami předních stojin, pomocným bočním vedením pro vysokozdvižný vozík – válcovaný profil připevněný do podlahy skladu, případně zábranami proti prostrčení palet na konci každého kanálu,“ vysvětluje Jan Peřina.

Používá se hlavně EUR paleta

Vjezdové regály jsou postupně zaváženy a doplňovány od zadní strany ve všech úrovní postupně směrem ke vjezdu do regálu. Podobným postupným způsobem probíhá vyskladňování. Pokud probíhá vyskladňování z opačné strany než zaskladňování, jedná se o regál průjezdný. Jan Peřina říká, že nejčastější ukládanou manipulační jednotkou je EUR paleta: „Aby mohla být do regálu uložena, musí být manipulována oproti uložení v klasických paletových regálech otočená o 90°, to znamená na šířku 1200 mm a na hloubku 800 mm. Z tohoto důvodu není možná manipulace pomocí ručně vedených vozíků.“

Vjezdový regál značky PROMAN

Nejčastějšími typy vozíků určených pro obsluhu vjezdových regálů jsou retraky a čelní vysokozdvižné vozíky. Mohou být vybaveny kluzáky nebo vodícími kolečky pro snadnější pohyb v regálu mezi profily bočního vedení. Pokud je první ukládací úroveň níž, než je výška kabiny vozíku, lze rám kabiny upravit zúžením v místě úrovně, nebo použít celou zúženou kabinu, takzvaný lahvový typ. „U vjezdových regálů bývají v důsledku špatné manipulace s paletou nejčastěji poškozovány ukládací profily (šíny). Dále jsou ohroženy přední regálové stojiny,“ upozorňuje Jan Peřina a zmiňuje spolupráci firmy PROMAN se společností Juta Dvůr Králové nad Labem, která začala už před mnoha lety. První realizace vjezdových regálů se uskutečnila v roce 1997. „Od té doby jsme pro různé závody této firmy dodali v podstatě všechny typy regálů, klasické paletové včetně venkovních a atypických realizací, vjezdové regály, konzolové i policové regálové systémy. Nejvíc regálů je instalovaných v závodě 01 právě ve Dvoře Královém. U jednoho projektu jsme dostali za úkol vyřešit ukládání dvou různých palet šíře 1200 mm a 1500 mm do jednoho regálu. Na těchto paletách byly role textilií vždy délky 1500 mm. Povedlo se nám to vyřešit pomocí dvojitých konzol, které umožňují uložení obou typů palet do jednou kanálu – viz fotografie.“

Vozík nesmí být širší než paleta

Martin Koudelka, vedoucí marketingu společnosti Jungheinrich ČR, podotýká, že u Drive-In regálů se skladuje více břemen za sebou v hloubce regálu na dvou průběžných nosníkách. Při zakládání a vykládání je u každého regálového pole nutné dodržet cyklus „seshora dolů“ (nebo opačně). Vozíky mohou do regálových polí vjíždět. U neprůjezdných regálů lze regál obsluhovat jen z jedné strany (princip LIFO last in, first out). Oproti tomu je u průjezdných  Drive-In regálů možné z jedné strany zboží vkládat a z protilehlé strany zároveň vykládat (princip FIFO – first-in-first-out). Výkon obrátky skladu je tak u průjezdných regálů ve srovnání s neprůjezdnými vyšší.

„Regály Drive-In jsou optimálně koncipované k uskladnění těžkého zboží nebo velkého množství zboží s malou rozmanitostí artiklů. Regálový systém spojuje přednosti blokového stohování s přednostmi regálového stohování: kompaktní využití prostoru při velké výšce zakládání a šetrné zacházení se zbožím,“ vysvětluje Martin Koudelka a dodává, že práce s Drive-In regály vyžaduje některá specifika. Před vjezdem do slepé uličky zvedne vozík paletu do výšky požadované regálové úrovně. Vozík přitom nesmí být širší než paleta. Ideální řešení představují retraky s bočně sedícím řidičem, protože umožňují řidiči při pojezdu vzad dobrý výhled ve směru jízdy.

Netradiční projekt FORESTINA
Řešení Jungheinrich ve firmě FORESTINA

Zajímavou realizací Drive-In regálů společnosti Jungheinrich ČR v České republice je sklad firmy FORESTINA u Strakonic, která se zabývá výrobou hnojiv a zemních směsí. Tyto produkty není možné skladovat na sobě, neboť palety jsou nestabilní a zboží měkké. Skladování v běžných příhradových regálech by také nepřineslo velkou výhodu. Palety jsou těžké a jsou manipulovány čelními vozíky s nosností 3 tuny, navíc na nekvalitním povrchu. „Takový vozík vyžaduje velmi širokou uličku mezi regály, čímž by se v podstatě vynuloval přínos skladování v regálech,“ tvrdí Martin Koudelka. Proto vznikl netradiční projekt Drive-In regálů na venkovní asfaltové ploše. Celkem vzniklo 1344 paletových míst, čímž se kapacita skladu zvýšila více než třikrát. Regály byly zkonstruovány pro palety 1000 x 1200 mm s přesahy nepravidelných pytlů s hnojivy a zeminou.

„Poměrně složité bylo vyrovnání regálů na nerovné asfaltové ploše, ale i to se podařilo. Poslední fází projektu bylo kompletní opláštění regálů, díky čemuž je zboží perfektně chráněno před povětrnostními vlivy,“ dodává na závěr Martin Koudelka.

Pomůže mechanické vedení

Jak už bylo řečeno na začátku, vjezdové regály patří mezi prostorově nejúspornější řešení skladů, protože tento systém zcela eliminuje skladové uličky. Vjezdové regály tvoří celoplošná soustava skladovacích kanálů s úložnými krakorcovými nosnými prvky, která je základem pro vytvoření úložných polí. Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu Linde Material Handling Česká republika, tvrdí, že využití skladového prostoru bývá až 85 procent. Nejčastější systém skladování je LIFO (Last In, First Out), pokud jsou skladovací kanály přistavěny přímo ke zdi objektu, což je obvyklé například pro případ zásobování výrobních linek například pro strojírenské provozy. S vjezdovými regály je možné pracovat i v režimu FIFO (First In, First Out), kdy je z jedné strany zboží ukládáno a z druhé strany je také možné průběžně odebírat.

Obsluha vjezdových regálů se provádí nejčastěji retrakem v úzkém provedení, aby mohl snadno projíždět skladovacím kanálem. Pro menší výšky ukládání palet lze nasadit i užší modely čelních elektrických vozíků s vhodnou šířkou ochranného rámu řidiče. Pro usnadnění manipulace je vhodné vybavit regálový systém bočním vedení vozíků, což je to důležité hlavně pro delší varianty skladovacích kanálů.

„Mechanické vedení přispívá ke zrychlení manipulace a zároveň a eliminuje možná poškození konstrukce skladovacího kanálu,“ podotýká Martin Petřík a závěrem dodává, že Linde MH používá vjezdové regály v Centru pro regeneraci trakčních baterií. Instalované vjezdové regály představují pro tuto náročnou aplikaci robustní a stabilní řešení.

Václav Podstawka.

Foto: Jungheinrich, PROMAN a Václav Podstawka