Doprava a spedice
Pojištění je jednou z funkčních cest k řízení rizik, které sféra logistiky přináší, ať už v souvislosti se zbožím jako takovým, jeho skladováním či nástrahami v průběhu jeho přepravy. Spolehlivý logistický partner musí být připraven převzít zodpovědnost, a zároveň mít krytá záda pro situace očekávané i neočekávané.

„Parametry pojištění, jeho specifika, se velmi liší v závislosti na typu přepravy i přepravovaném zboží. Jako spolehlivý logistický partner potřebujeme, aby naše pojištění komplexně pokrylo veškeré naše aktivity, ať už jako zasilatele, dopravce, logisty při skladování zboží či automobilů, ale také například celního deklaranta,“ říká Aleš Pém, finanční ředitel společnosti GEFCO, a dodává, že to vše spadá do kategorie pojištění profesní odpovědnosti, které firmám předepisuje zákon.

Stejně tak je společnost povinna být pojištěna pro případ odpovědnosti vůči třetí straně (například pokud dojde následkem nehody k poškození majetku třetí osoby). Podmínky odpovědnosti za škody na zboží přepravovaném silniční dopravou aktuálně definuje mezinárodní úmluva CMR (Convention Marchandise Routière). Očekává-li zákazník, že dopravce za jeho zboží při přepravě plně zodpovídá a bude nucen poskytnout náhradu škody v souladu s plnou hodnotou zboží, může být nepříjemně překvapen.

Aleš Pém

„Podle CMR se náhrada škody odvíjí od hmotnosti zásilky. Dopravce je tedy povinen uhradit v případě silniční vnitrostátní i mezinárodní přepravy maximálně 8,33 SDR (Special Drawing Right) za kilogram, což odpovídá zhruba 269 českým korunám. Podobně fungují limity plnění i u ostatních typů přeprav,“ popisuje pravidla úmluvy Aleš Pém. Pokud je tedy předmětem přepravy zboží o nízké hmotnosti, nicméně velmi cenné, náhrada škody nepokryje jeho skutečnou hodnotu. „Pro tyto případy však nabízíme klientům možnost tento limit navýšit nebo zásilku navíc připojistit,“ doplňuje Aleš Pém. „Klient má možnost vyjádřit i takzvaný zvláštní zájem na dodání. Týká se to situací, kdy má předmět přepravy vysokou hodnotu nebo je kladen důraz na včasnost doručení. Bez ohledu na CMR jsou pak případné limity kompenzace uvedeny ve smlouvě. Pro představu: Náklady na zastavení výroby v automobilce šplhají k několika tisícům eur za minutu. Vzhledem k trendu udržování nízkého stavu zásob, může mít tedy zpoždění dodávky velmi nákladné následky. Dojde-li navíc ke zpoždění vinou logistické společnosti, pak je povinna takovou škodu uhradit a bez kvalitního pojištění se neobejde. Pokud však ke zpoždění dojde vinou vnějších neovlivnitelných skutečností (stávky nebo například živelné katastrofy), za způsobené ztráty logistická společnost neodpovídá.

„Naše pojištění obecně kryje škody způsobené naším zaviněním a v těchto případech disponuje GEFCO vysokým krytím. Klient by si měl vždy ověřit limity pojistného plnění v souvislosti s hodnotou a typem svého zboží a potenciálními riziky a podle toho se také rozhodnout o připojištění zásilky přímo u zasilatele nebo dopravce, vlastním pojištění, nebo o jiném způsobu pokrytí rizika,“ dodává Aleš Pém.

Geograficky má většina pojištění téměř celosvětové pokrytí s výjimkou zón podléhajících různým typům embarga, jakými jsou například Írán, Kuba, Severní Korea či Sýrie.

Text a foto: GEFCO